Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky Civil3D 2010

Uživatelské rozhraní

Nové uživatelské rozhraní tzv. Ribbon známe z nových verzí produktů MS Office, které tak sjednocuje práci s produkty Autodesk a s jinými programy. Příkazy jsou přehledně  členěny do skupin příkazů dle jejich funkce. Menu aktivně reaguje na zvolené objekty ve výkresu a vždy tak nabízí aktuálně využitelné příkazy.

 

Survey

Nástroj „survey" nově umí načíst také textový soubor v klasickém formátu PXYZD, tedy souřadnice bodů a pokud jsou geodetem vhodně doplněny popisem, lze přímo při importu polního zápisníku vytvořit kromě bodů, také jejich spojnice. V několika krocích tak získáme kompletní podklad ve formě bodů a povinných spojnic pro vytvoření povrchu.

 

Práce s trasou

Nové vylepšené funkce pro práci s trasou. Nástroje pro vytváření tras v odsazení (offset) od zdrojové trasy s možnostmi nastavení celé škály parametrů. Funkce pro skrytí (masking) vybraných úseků trasy.


Podélné profily

Podélné profily je možné nově šrafovat a vyznačit tak například odebranou a nasypanou zeminu přímo v podélném profilu. Nově lze také promítat do profilu bloky a jiné objekty a snadno tak vyznačit například místo křižovatky, či křížení s inženýrskými sítěmi


Modelování křižovatek

Nově lze modelovat křižovatky pomocí snadného průvodce a nastavených kritérií. Pomocí průvodce lze také navolit vyřazovací a zařazovací pruhy pro jednotlivá odbočení. Model křižovatky je dynamický s další možností jeho editace.


Výkazy výměr

Funkce výpočtu kubatur jsou doplněny o výpisy ploch, objemů či objektů. Zároveň je možné jednotlivým položkám definovat cenu a získat tak předběžnou kalkulaci.


Parcely

Nově přibyly další kritéria pro vytváření parcel, jako je kontrola maximální délky parcely, či šířka parcely v zadaném odsazení.


Inženýrské sítě

Do softwaru jsou nyní integrovány aplikace řady Hydraflow (stormwater které slouží pro návrh průřezu potrubí, dimenzování koryta, či propustku. Také katalog součástí pro tvorbu sítí obsahuje nové objekty.


Spolupráce

Program nabízí rozšířené funkce pro spolupráci s programy skupiny Autodesk® Revit® (Revit Architecture, Revit Structure). Lze tak snadněji sdílet a využívat objekty z těchto softwarů v projektech Civil 3D a naopak.

 

Vizualizace

Vytvořte snadno jednoduchou vizualizaci. Pomocí programu AutoCAD Civil 3D projektujete plně ve 3D rozhraní a pro prezentaci Vaší práce se tak přímo nabízí vytvoření vizualizace. Ve verzi 2010 Vám k tomu pomohou tzv. multi-objekty, které prezentovaný výkres dotáhnou do posledního detailu.

 

Mimo výše zmíněné vylepšení nová verze AutoCAD Civil 2010 obsahuje celou řadu jiných drobných změn (jako je například možnost editace jednotlivých popisků zvlášť), které Vám usnadní práci v programu a zefektivní ji.