Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky Civil3D 2011

 • 64-bitová verze
 • Tvorba okružních křižovatek pomocí průvodce a jejich dynamická editace
 • Import mračna bodů
 • Nový postup a průvodce definice klopení
 • Nástroje pro editaci a práci s koridorem, jeho regiony a základnami
 • Tvorba povrchů z GIS dat
 • Tvorba výřezů z povrchů
 • Optimálně proložená trasa
 • Vizuální průjezd koridorem
 • Analýza rozhledové vzdálenosti podél koridoru
 • Plošná analýza viditelnosti ze stanoviště na povrchu
 • Analýza viditelnosti z bodu do bodu
 • Rozšířené funkce nástroje survey
 • Editace povinných spojnic

STABILITA A VÝKON

Ve verzi 2011 bude dostupná plně 64-bit verze pro využití plného výkonu počítače a pro práci s většími a komplexnějšími modely. Vylepšená je práce s operační pamětí a rychlejší start programu.

MRAČNA BODŮ

Import a vizualizace velkých sad bodů, například datové sady 3D laserového skenování/LiDAR s milióny bodů. Mezi obvyklé oblasti použití dat LiDAR patří geodetické zpracování, vytvoření představy o řešeném území a 3D digitalizaci skutečného stavu jako podklad pro projektování.

new2011-civil3d-01

 

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY

Nové nástroje pro dynamický návrh okružních křižovatek, dle libovolných parametrů, nebo dle sady kritérií (normy). Možnost dynamické editace křižovatky spolu s doplněním o svislé a vodorovné značení.


new2011-civil3d-02

 

KLOPENÍ VOZOVKY

Pro zadání klopení vozovky je dostupný nový editor. Klopení je možné zadat pomocí průvodce. Editace klopení je možná prostřednictvím textového výpisu v tabulce, případně přímo v grafickém zobrazení.


new2011-civil3d-03

 

KORIDOR

Jednoduchá editace koridoru, rozšířená práce s koridorem a jeho regiony. Možnost kopírovat regiony, slučovat je či kopírovat jejich vlastnosti. Každá ze základen koridoru je dostupná k editaci přímo z prospektoru.


new2011-civil3d-04

 

POVRCHY

Snadná tvorba výřezů povrchů. Výřez lze přímo uložit do nového, či existujícího výkresu. Nově je možné tvořit povrchy přímo z GIS dat.

TVOTRBA TRASY A NIVELETY

Nástroje pro vytvoření nejlépe proložené trasy z bodů, či jednoduchých CAD entit. Tvorba automatického rozšíření odsazených tras na základě kritérií. Možnost kopírování trasy z existující trasy jako celek nebo její vybraný úsek.
Při tvorbě nivelety je také možné tvořit trasu z CAD entit.

NÁSTROJE PRO VIZUÁLNÍ ANALÝZU

Jednoduché nástroje pro vytvoření animace a rychlého průjezdu trasou. Pomocí průvodce je možné rychle zjisti rozhledové vzdálenosti podél koridoru. Obsaženy jsou nové funkce pro analýzy viditelnosti z bodu do bodu, či plošná analýza viditelnosti ze zadaného stanoviště.


new2011-civil3d-05

POTRUBNÍ SÍTĚ

Možnosti tvorby potrubní sítě z polylinií. Snadná editace potrubních sítí, jejích rozdělení či naopak spojení.

SURVEY

Pomocí nástroje survey je možné importovat polní zápisníky spolu přímo s liniemi. Předpokladem je správně kódovaný zápisník. Načítané kódy lze uživatelsky editovat. Nově je možné vytvořené návrhové linie editovat, upravovat, či případné křížící se Nlinie rozdělit.


new2011-civil3d-06

PROSTOROVÉ ANALÝZY

Integrovány jsou veškeré nástroje AutoCAD MAP 3D 2011, které mohou napomáhat analýze dat a optimalizovat tak návrh objektů.

TVORBA VÝSTUPŮ

Průvodce pro tvorbu příčných řezů s možností jednoduchou tvorbou mezer mezi jednotlivými řezy a s rozšířenými možnosti stylů a popisků.
Možnost projekce objektů do vícenásobného zobrazení řezů.
Snadný import nebo přímé kopírování entit z DGN souborů.