Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky Civil3D 2012

AutoCAD CIVIL3D ve své nové verzi s označením 2012 obsahuje stejně jako v předchozích verzích celou řadu vylepšení. Dostupný je s plnou podporou pro 32-bitový i 64-bitový operační systém. Nové funkce, z nichž ty nejdůležitější jsou popsány níže, najdou uplatnění napříč všemi profesemi, pro které je Civil 3D určen, zejména se jedná o dopravní stavitelství, terénní úpravy, vodohospodářství a geodézie. Protože AutoCAD Civil 3D obsahuje také produkty AutoCAD a AutoCAD Map 3D obsahuje také celou řadu dalších novinek plynoucích z nových verzí právě těchto produktů.

STYLE MANAGER

Nový nástroj pro správu a práci se styly ve výkresech. Umožňuje pohodlně styly kopírovat, nahrazovat, mazat, vyhledávat či čistit a to jak v rámci jednoho výkresu, tak i mezi jednotlivými výkresy. Výrazně tak ulehčuje přenos stylů mezi výkresy. Také je možné pomocí tohoto editoru vyhledat objekty, které používají vybraný styl apod.


new2012-civil3d01


TRASOVÁNÍ

Při exportu trasy do LandXML a jejím následným importu do výkresu dochází ke změně volných entit trasy na entity pevné. Toto znemožňuje další grafickou editaci trasy. Nyní lze v editoru geometrie trasy zpětně určit jakého typu má vybraná entita být. Toto například umožní také grafickou úpravu kompletního oblouku s přechodnicemi. Případně pokud byl oblouk při zadávání definován poloměrem a chceme jej změnit na objekt s definovaným průchozím bodem i toto bude nově možné.


new2012-civil3d02

K novinkám týkající se trasy patří také drobnost, která však potěší. Při popisu vrcholů tečnového polygonu lze definovat přírůstkový index k popiskům.

KLOPENÍ

V nové verzi nám program dává více možností při zadávání a výpočtech klopení. Klopení lze počítat s pevným bodem v ose, nebo ve vodícím proužku, mnoho variant klopení se také nabízí pro výpočty směrově rozdělených pozemních komunikací. Přibyla také nová podsestava speciálně navržená pro tyto případy. Lze také definovat klopení pláně a povolených maximálních odchylek mezi sklony pruhu a pláně, což je využíváno v některých východoevropských státech. Drobných změn také doznal průvodce výpočtu klopení, popis kritických bodů atd.

new2012-civil3d03

 

KORIDORY

Práce s koridory doznala velkých změn. Nově se nabízí zcela nový způsob tvorby koridorů. Je možné vytvořit tzv. prázdný koridor definovaný jen trasou a niveletou. Následná definice koridoru může probíhat definováním úseků a k nim přidáváním vzorových příčných řezů přímo v situaci. Toto Vám dává zcela nové možnosti nad kontrolou návrhu.


new2012-civil3d04

Také editor řezu koridoru doznal změn, umožňuje zobrazení více pohledů. Lze tak mít zobrazen najednou řez spolu s podélným profilem a situací a díky tomu snadno identifikovat aktuální polohu. Také možnosti modifikací koridoru v tonto zobrazení bylo rozšířeno o nové možnosti.

POVRCHY

V analýzách povrhů byly doplněny nové možnosti, jako například možnost definovat výchozí výšku od které má probíhat analýza. Byl rozšířen nástroj pro analýzu odtokových poměrů na povrchu, který lze nyní nově nalézt přímo v záložkách prospektoru.
 
Pro zvýšení výkonu a rychlosti práce ve výkrese, lze požít funkci zjednodušující triangulaci povrchu. Toto zjednodušení se týká pouze zobrazení, nikoliv přesnosti povrchu, při zachování kvality povrchu tak můžeme pracovat s výkresem s menšími nároky na výkon počítače.

new2012-civil3d05

 

VIZUALIZACE

Do prostředí Civilu 3D byl implementován nástroj Civil view, který je přímou spojkou do programu Autodesk 3ds Max. 3D model, povrchy a křivky vytvořené v Civilu 3D je díky tomu možné přímo exportovat a dále zpracovávat. Výstupem mohou být velmi efektní vizualizace v podobě obrázků či videí.

new2012-civil3d06

 

VODOHOSPODÁŘSTVÍ

Spolu s verzí 2012 je dostupný také nástroj Autodesk Storm and Sanitary Analysis 2012. Ten oproti předchozí verzi přidává nové možnosti výpočtů a analýz v metrických jednotkách. Slouží pro výpočty dešťové a splaškové kanalizace pomocí metod používaných převážně ve spojených státech jako jsou SCS TR-20, TR-55 a dalších.

new2012-civil3d07

SPOLUPRÁCE

Samozřejmostí je práce s datovými zkratkami a spolupráce s produktem Autodesk Vault Collaboration AEC. Zachován je výměnný formát pro použití objektů z produktu AutoCAD Revit Architecture. Pro produkt AutoCAD Revit Structure je k dispozici doplněk pro modelování mostů na základě dat získaných z Civlu 3D. Díky tomu je možné získat jednoduchý model mostu.

new2012-civil3d08

Autodesk Subassembly Composer 2012

Jedná se doplňkový nástroj pro tvorbu uživatelských podsestav. Pomocí jednoduchého a uživatelsky přívětivého prostředí máte možnost nadefinovat libovolnou podsestavu, ať už to bude obrubník, opěrná zeď, nebo jiný nestandardní prvek. Tvorba spočívá v zadávání bodů, linek a tvarů, které mohou mít vlastní kódy pro další použití a popis v Civilu. Také lze definovat prvky s rozhodováním (v rámci tzv. flow diagramů). Výstupem z programu je PKT soubor, který může být naimportován do libovolného počítače.

Pro správnou funkčnost je ale potřeba mít nainstalovaný alespoň tzv. SupportPack (tedy podpůrné knihovny bez samotného editoru). Program je k dispozici v anglické verzi v rámci subscription / předplatného nových verzí ze stránek Subscription centra Autodesku a může být použit s AutoCAD Civil 3D 2012 a 2011 a to na 32bitovém i 64bitovém operačním systému.

 

civil_3d_2012_subassembly_composer_retaining_wall_in_use