Novinky AutoCAD 2011

Autodesk neustále přichází s inovacemi a proto stávající nástroje aplikace AutoCAD pro koncepční navrhování a vizualizace pracují s novou sadou nástrojů a přinášejí prakticky okamžitou produktivitu. Podívejte se, jak rychle může AutoCAD zvýšit vaši efektivitu. S aplikací AutoCAD® se efektivita stane každodenní součástí vaší práce. Tento standardní nástroj pro přesné rýsování a koncepční navrhování opět udává směr. AutoCAD, pečlivě vyvinutý s ohledem na návrháře, posouvá každodenní kreslení o krok vpřed funkcemi, které zvyšují rychlost i přesnost a šetří váš čas.

 

Uživatelské rozhraní

AutoCAD 2011 nabízí různorodost rozšíření uživatelského rozhraní, které vám dovolí navrhovat s větší lehkostí a efektivitou. Tradiční pomocný tečkovaný rastr byl nahrazen vodorovnými a svislými dělicími čárami blíže představující podkladní milimetrový papír.

new2011-architecture-01 new2011-architecture-02

 

Panel nástrojů rychlého přístupu

Lišta rychlého přístupu nyní zobrazuje také název aktuálního pracovního prostoru. Lze tak docílit rychlého přepínání mezi různých pracovními prostory s jinými nástroji. Nově také nyní lišta zahrnuje nástroje Uložit a Uložit jako.

new2011-architecture-03

 

Navigace

AutoCAD 2011 obsahuje novou navigační lištu s nejčastěji používanými nástroji, jako jsou Autodesk® SteeringWheels®, ViewCube, ShowMotion, Pan, Zoom a Orbit..

new2011-architecture-04 new2011-architecture-05

 

 

Pokud je nainstalován ovladač zařízení 3D ConnexionTM, bude toto zařízení v navigační liště také k dispozici.

new2011-architecture-06 new2011-architecture-07

 

Ikona USS a 3D Gizmo

Ikona souřadného systému byla změněna pro zobrazování jednotlivých os v rozdílných barvách: červená pro X, zelená pro Y a modrá pro Z. Dále, vzhled 3D gizma, je nyní přehlednější a srozumitelnější.

new2011-architecture-11 new2011-architecture-12

 

Pás karet

Při minimalizaci pásu karet do tlačítek panelu jsou zobrazeny velké ikony zastupující jednotlivé panely s možností rozbalení dílčích ikon panelu.

new2011-architecture-14

 

 

Karta Vložit obsahuje nový panel Point Cloud (mračna bodů) pro zpracovávání dat ze 3D skeneru

new2011-architecture-15

 

 

Karta Pohled byla rozšířena o panel vizuálních stylů, správce vizuálních stylů a další potřebných nástrojů k řízení stylů. Panel Okno zahrnuje nové funkce pro uživatelské rozhraní a nástroje umožňující ještě snadněji přepínat mezi nejrůznějšími prvky typu Autodesk® ViewCube® a ShowMotion®, navigační lištou a textovým oknem.

new2011-architecture-16

 

Vizuální styly

AutoCAD 2011 přináší pět nových předdefinovaných vizuálních stylů: stínování, stínování s hranami, stínování v odstínech šedi, odruky a X-Ray. Vzájemnou kombinací vlastností jednotlivých stylů můžete velmi snadno dosáhnout nových působivých efektů.

new2011-architecture-17

 

Viditelnost objektu

AutoCAD 2011 zahrnuje nový nástroj umožňující řídit viditelnost objektu bez závislosti na viditelnosti hladiny. Tento nástroj je přístupný přes pravé tlačítko jak u vybraného tak i u nevybraného objektu.

new2011-architecture-18 new2011-architecture-19

 

 

Alternativně můžete použít nástroje Skrýt objekty.

new2011-architecture-20 new2011-architecture-21

 

Výběr podobných objektů

Nový nástroj Vybrat podobné slouží k výběru dalších objektů stejného typu a vlastností. Nástroj je dostupný přes pravé tlačítko po výběru objektu.

new2011-architecture-22 new2011-architecture-23

 

Výběr překrývajících se objektů

Pokud kliknete do místa, kde se nachází více objektů, objeví se nový nástroj, který umožní v panelu pohodlně vybrat požadovaný typ objektu. Nastavení chování nástroje je možné pomocí ikony ve stavovém řádku.

new2011-architecture-24 new2011-architecture-25

 

Vytváření objektů

Novým nástroje Přidat vybrané můžete velmi pohotově vytvářet nové objekty založené na vlastnostech existujícího objektu.

new2011-architecture-26

 

 

Dokumenty


Parametrické vazby

V AutoCADu 2011 byly vylepšeny parametrické vazby a to pomocí předdefinovaných příkazových maker pro přístup k požadovaným vazbám bez nutnosti použití standardních příkazů GEOMVAZBA (GEOMCONSTRAINT) a KÓTVAZBA (DIMCONSTRAINT).

 

Geometrické vazby

AutoCAD 2011 výrazně zjednodušuje proces přidávání vazeb 2D geometrii AutoCADu. AutoCAD může při vytváření a úpravách také odvozovat i geometrické vazby.

new2011-architecture-27

 

Rozměrové vazby

Příkaz KÓTVAZBA (DIMCONSTRAINT) zahrnuje novou volbu Převod pro převod asociativních kót na kóty parametrické.

Parametrické kóty lze upravovat na místě. Při poklikání na text kóty lze například přepsat parametr na vzorec závislý na jiné parametrické kótě.

new2011-architecture-28 new2011-architecture-29


Pro snadné přepínání viditelnosti parametrických kót byly do panelu přidány přepínací tlačítka.

 

Byl vylepšen Správce parametrů. Obsahuje nový panel Filtry, ve kterém lze pro snažší ovládání parametrů definovat skupiny.


new2011-architecture-30

 

Průhlednost

V AutoCADu 2011 přibyla nová objektová vlatnost - průhlednost. S touto vlastností se zachází stejným způsobem, jako s vlastnostmi stávajícími, tj. barvou, typem čáry a tloušťkou a hladinami.

new2011-architecture-31

Průhlednost lze nastavit jako logickou vlastnost dlehlad, dleblok nebo individuálně pro libovolný objekt.

 

 

Průhlednost byla také přidána do panelu Rychle vybrat, Filtr a Kopie vlastností a také do příkazů ZMĚNAV, ZMĚNA, HLADINA, VHLADINA a VÝPIS.

new2011-architecture-32

 

Šrafování a gradient

Nástroj šrafování v AutoCADu 2011 je pro vytváření a úpravy šraf nyní mnohem přímější a rychlejší. Nyní po spuštění příkazu můžete přímo ukazovat vnitřní bod bez nutnosti zobrazení dialogového panelu šraf.

Při šrafování a také při opravě šraf se objeví nový kontextový pás karet.

new2011-architecture-33

 

 

V panelu šrafy je nová záložka pro šrafování gradientem.

new2011-architecture-34

 

 

AutoCAD 2011 pokračuje dále s vylepšováním funkcionality používání uzlů a to s novým středovým uzlem pro přímou manipulaci se šrafami. Pro natahování nebo přesouvání šraf nebo změnu počátku, úhlu a měřítka můžete použít přímou manipulaci. Tyto volby jsou dostupné při pohybu kurzoru nad uzlem. Volby lze vybrat ze seznamu nebo aktivací uzlu a použití klávesy CTRL postupně procházet jednotlivé volby.

new2011-architecture-35

 


Další chování uzlů šraf nebylo změněno, jen volba „protažení" je nyní výchozí akcí pro druhý nebo prostřední uzel neasociativních šraf.

new2011-architecture-36

 


Šrafování nyní s barvou vzoru také podporuje i barvu pozadí.

new2011-architecture-37

 


Nyní máte také možnost nastavení hladiny šraf ještě před jejich vytvořením a to buď výběrem hladiny aktuální nebo jiné vybrané ze seznamu hladin výkresu.

new2011-architecture-38

 


Příkaz HATCHTOBACK umísťuje všechny objekty typu šrafa dospod, pod všechny ostatní objekty výkresu.

new2011-architecture-39

 

 

Nová systémová proměnná MIRRHATCH umožňuje při zrcadlení šrafování řídit zachovávání orientace šraf.

new2011-architecture-40 new2011-architecture-41

 

Křivky

V AutoCADu 2011 mají nyní křivkové objekty další nové uzly, které podstatným způsobem zjednodušují práci s objekty.
Původní uzly umístěné na koncích objektů jsou nyní doplněny o uzly uprostřed hran každého segmentu křivky. Tyto uzly jsou, podobně jako u šrafování, multifunkční.

new2011-architecture-42 new2011-architecture-43 new2011-architecture-44

 

Spline

Objekty typu spline byly v AutoCADu 2011 vylepšeny tak, aby zajišťovaly větší flexibilitu a správu. Spline můžete definovat pomocí fit bodů nebo kontrolních vrcholů (KV). KV spline jsou vhodnější pro další využití např. v 3D NURBS površích.

new2011-architecture-45

 

Intuitivní uzlové menu nabízí jednoduché metody pro přidávání a odebírání bodů nebo úpravy koncových tečen.

new2011-architecture-46 new2011-architecture-47

 

Externí reference

V AutoCADu 2011 je vylepšeno vybírání referenčních souborů u výkresu s referencemi. Pokud vyberete objekt reference ve výkresu (xrefy, obrázky, DWF, DGN, PDF, tabulky externích dat), je v paletě panelu externích referencí vybrán odpovídající řádek. Podobně, pokud vyberete soubor reference v paletě referencí, je tomu odpovídající reference v aktuálním výřezu zvýrazněna i ve výkresu (ne však vybrána).

new2011-architecture-48

Paleta externích referencí obsahuje volbu pro jednodušší odpojování tabulek externích dat z výkresu.

 

Seznam měřítek

Chování funkce seznamu měřítek bylo v AutoCADu 2011 vylepšeno o ukládání tzv. Uživatelského výchozího seznamu měřítek poznámek v pevném profilu v registrech. Tento výchozí seznam můžete použít k definování uživatelského seznamu měřítek automaticky zobrazovaného ve všech výkresech. Seznam měřítek je zachován ve výkrese, lze ho ale snadno resetovat na výchozí seznam měřítek (metrický, palcový) definovaný v registrech

 

Chybějící soubory typu SHX a fontové soubory

Nyní existuje při otevírání výkresů volba pro ignorování chybějících souborů typu SHX (tvary nebo soubory fontů). Již není zapotřebí zadávat náhraní umístění souboru.

new2011-architecture-49


Styly písma s chybějícími fonty jsou nyní ve správci Styl textu rozpoznatelné pomocí zvláštní ikony.

 

Zarovnávání textu v typech čar

AutoCAD 2011 nyní umožňuje zachování čitelnosti vložených textů u typů čar libovolné orientace.

new2011-architecture-50


Definice typu čáry pocházející z AutoCADu 2011 má tuto vlastnost jako výchozí.

 

 

 

Navrhování bez hranic


 

AutoCAD 2011 vám dává 3D sílu ve zkoumání vašich téměř nepředstavitelných návrhů tvarů a myšlenek. AutoCAD a prázdné plátno mají hodně společného. Oba vám dávají možnost vytvářet do té doby věci nemyslitelné. Avšak AutoCAD poskytuje flexibilitu k tomu, aby jste mohli ve 2D a 3D za pomoci intuitivních nástrojů zkoumat všechny vaše nápady, které pak následně umožní vašim projektům stát se reálnými.

 

3D modelové pracovní prostory

AutoCAD 2011 obsahuje související 3D pracovní prostory, které můžete zpřístupnit z nabídky pracovních prostorů v liště s nástroji rychlého přístupu. 3D základní pracovní prostor poskytuje jednoduchý pracovní prostor k většině základních nástrojů pro vytváření a vizualizaci 3D prostorných modelů.

new2011-architecture-51

 

3D uchopování objektu

Nové nástroje a proměnné v AutoCAD 2011 oddělují uchopování 3D objektů od úchopů 2D objektů. Nový 3D objektový přepínač úchopů je k dispozici na stavovém řádku a umožňuje přepínání 3D úchopů objektů.

new2011-architecture-52

 

Modelování těles

3D modelovací nástroje v AutoCADu 2011 prošly z důvodu větší flxibility a zvýšení snadnosti používání velkými vylepšeními. Příkazy EXTRUDE, LOFT, REVOLVE a SWEEP nyní umožňují vybírat hranu nebo podobjekt pro použití jako profilu či křivky k vytvoření nového povrchu. Již nebudete dále omezování jen na používání planárních křivek.

 

Modelování povrchů

Kromě 3D těles a síťových objektů, AutoCAD 2011 nabízí dva rozdílné typy povrchů: procesní a NURBS (non-uniform rational b-spline).

Pro přístup k nástrojům povrchového modelování byla v pásu karet vytvořena nová karta Povrch.

new2011-architecture-53

 

Nástroje k vytvoření povrchu

AutoCAD 2011 umožňuje tvorbu tří nových typů povrchu: Blend, Patch a Network.

Blend povrch

new2011-architecture-54

 


Patch povrch

new2011-architecture-55

 

 

Network povrch

new2011-architecture-56

 

 

Příkaz pro odsazení povrchu SURFOFFSET

new2011-architecture-57

 

Nástroje pro úpravy povrchu

AutoCAD 2011 nabízí celou sadu nových robustních nástrojů pro zaoblení, protažení, ořezání a odřezání povrchů.

Příkaz SURFFILLET je určen k zaoblování hrany o zadaném poloměru mezi dvěmi povrchy.

new2011-architecture-58

 

 

Příkaz TRIM umožňuje tvorbu komplexních hran a děr na povrchu

new2011-architecture-59

 

 

Příkaz SURFEXTEND dovoluje prodlužování vybraného povrchu výběrem hrany

new2011-architecture-60

 

 

Příkaz SURFSCULPT umožňuje vytváření nových objektů typu těleso z původně protínajících se jednotlivých povrchů

new2011-architecture-61

 

 

Příkaz PROJECTGEOMETRY umožňuje promítnutí geometrie do povrchu vytvořením nové čáry nebo spline na vrchu povrchu.

new2011-architecture-62

 

 

Pro převod analytického povrchu na NURBS povrchy lze použít příkazu CONVTONURBS.

new2011-architecture-63

 

Analytické nástroje

AutoCAD 2011 nabízí jako pomoc k porozumění návazností mezi rozdílnými povrchy tvořících globální tvar sadu analytických nástrojů.

 

Analýzy jsou svou vizuální reprezentací podobné běžným vizuálním stylům s tím rozdílem, že mohou být aplikovány na každý objekt.

new2011-architecture-64

 

Materiály

AutoCAD 2011 poskytuje silné a intuitivní nástroje pro zobrazování, výběr a úpravy materiálů.

new2011-architecture-65

 

 

Prohlížeč materiálů umožňuje prohlížení a vyhledávání materiálů z rozsáhlé materiálové knihovny Autodesku s tisícovkou materiálů a uživatelských knihoven, a to třeba i z aktuálního výkresu.

new2011-architecture-66

Modelování sítí

Pro zajištění vyšší flexibility a kontroly bylo v AutoCADu 2011 vylepšeno modelování sítí.

new2011-architecture-67

 

 

Nový nástroj Sloučit síť umožňuje slučování dvou a více přilehlých ploch do jedné společné.

new2011-architecture-68

 

 

Pomocí nástroje Uzavřít díru můžete výběrem hran provést uzavření sítě

new2011-architecture-69

 

 

Nástrojem Collapse plochu nebo hranu můžete vrcholy plochy nebo hrany spojit do jediného středového vrcholu

new2011-architecture-70

 

 

Pomocí nástroje Spin triangle face můžete otočením hrany spojující dvě trojúhelníkové plochy upravovat tvary plochy

new2011-architecture-71

 

Point Clouds (mračna bodů)

AutoCAD 2011 umožňuje připojení a zobrazení prostorových dat tzv. „mračna bodů" získaných z 3D skenovacího zařízení.