Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky AutoCAD 2012

Autodesk neustále přichází s inovacemi a proto stávající nástroje pro koncepční navrhování a vizualizace aplikace AutoCAD pracují s novou sadou nástrojů přinášející prakticky okamžitou produktivitu. Podívejte se, jak rychle může AutoCAD zvýšit vaši efektivitu. S aplikací AutoCAD® se efektivita stane každodenní součástí vaší práce. Tento standardní nástroj pro přesné rýsování a koncepční navrhování opět udává směr. AutoCAD, pečlivě vyvinutý s ohledem na návrháře, posouvá každodenní kreslení o krok vpřed funkcemi, které zvyšují rychlost i přesnost a šetří váš čas. Seznamte se s výběrem novinek nové verze AutoCAD 2012.

Uživatelské rozhraní a modernizace

AutoCAD 2012 zvyšuje způsob komunikace se softwarem od konceptu návrhu až po jeho dokončení. Se znatelnými zlepšeními výkonnosti, rozšířením on-line zdrojů a rychlým a intuitivním přístupem k příkazům a editačním nástrojům, strávíte mnohem méně času se zaměřením na vlastní aplikaci a více času pro prosazování svých návrhů.

Zvýšení výkonu

AutoCAD 2012 nabízí v mnoha oblastech vylepšenou výkonnost. Užijte si rychlejšího spouštění, zvláště v prostředí systému Windows Vista® nebo Windows® 7. Uvnitř AutoCADu 2012 zase objevíte téměř okamžité odezvy při přepínání se mezi panely pásů karet. AutoCAD 2012 nabízí také lepší výkon při otevírání velkých 3D modelů obsahujících šablonování a sítě při prohlížení modelu pomocí orbity. Další zvýšení výkonu lze nalézt u vybírání se zvýrazňováním, kontrole licence a při běhu LISPovských rutin.

Autodesk Content Explorer

Potřebujete rychle najít návrhová data například na základě souborů nebo textových atributů? Funkce Autodesk® Content ExplorerTM vytvoří index dat založený na vašich požadavcích, který vám následně pomůže v rychlém přístupu k souborům s požadovanými daty. Svá data můžete prohledávat nejen na lokálním počítači, ale také v síťovém prostředí a ve webové službě Autodesk Seek Content.

new2012-acad01

 

new2012-acad02

new2012-acad03

 

Uživatelské rozhraní

Aktualizované uživatelské rozhraní usnadňuje více než kdy jindy identifikaci a přístup k často používaným nástrojům. Karta Výchozí zahrnuje změny v panelu Kresli.

new2012-acad04

 

Na kartě Vložit jsou nyní panely Blok a Definice Bloků. Nástroje související s vkládáním a úpravám bloků jsou společně seskupeny. Příkaz PIŠBLOK je součástí plovoucího okna Vytvořit blok. Karta Zobrazit obsahuje nový nástroj Vpřed a do panelu Výřezy byla přidána volba Obdélníkový.

new2012-acad05

new2012-acad06

Automatické dokončování příkazů

AutoCAD 2012 nyní nabízí automatické dokončování příkazů. To vám může pomoci s efektivnějším přístupem k příkazům. Při psaní do příkazového řádku (nebo použijte dynamický vstup), AutoCAD automaticky dokončí zápis s příkazem AutoCADu nebo zkratky příkazu. Pokud při vypisování počátečních znaků příkazu uděláte pauzu, zobrazí se seznam všech příkazů, jejichž prefix odpovídá tomu, co jste napsali. To vám umožní procházet seznam dostupných příkazů a vybírat z něj.

new2012-acad07 new2012-acad08

new2012-acad09

Multifunkční uzly

Multifunkčnost uzlů byla rozšířena o další objekty AutoCADu a to: čáry, oblouky, eliptické oblouky, kóty, odkazy, stejně tak jako 3D plochy, hrany a vrcholy. Přístup k odpovídajícím možnostem pro vybraný objekt ponechejte kurzor nad úchopovým bodem a z menu si vyberte požadovanou funkčnost.

new2012-acad10 new2012-acad11

new2012-acad12 new2012-acad13

new2012-acad14

Posun pomocí kláves

Nová funkce „Posunu" je užitečná, pokud potřebujete přesunout vybrané objekty jen o několik pixelů v kolmých směrem. Jednoduše stiskněte Ctrl a příslušnou klávesu se šipkou.

Výběr objektů - skupiny

Příkaz Skupina byl pro snazší použití v AutoCADu 2012 zjednodušen. K příkazům můžete přistupovat v pásu karet přes kartu Výchozí v panelu Skupiny.

new2012-acad15

Předpokládaný výběr

Systémová proměnná pro výběry nyní nabízí při výběru objektů větší flexibilitu a kontrolu. Když vyberete první bod klasického implicitní okna, máte nyní možnost používat s tradiční metodou okna také OPolygon, KPolygon a Napříč.

new2012-acad16

Vylepšení externích referencí

AutoCAD 2012 zvyšuje schopnost zvýraznění a výběru externě odkazovaných souborů. Pokud přesunete kurzor nad okraj připojeného obrázku, DWF nebo PDF souboru, bude obrys reference zobrazen i když je příslušnou proměnnou jeho zobrazování vypnuto.

Autodesk Exchange-AutoCAD

Autodesk® Exchange funkce přináší obsah, jako např. připojení na výuková videa, stažení doplňků nebo další nápovědy přímo do pracovního prostoru aplikace AutoCAD. Autodesk AutoCAD Exchange se zobrazuje už při spuštění aplikace AutoCAD 2012. Zatržítko v levém dolním rohu okna umožňuje zakázat na spouštění při startu, máte k němu ale stále kdykoli přístup v Infocentru v pravém horním rohu okna aplikace AutoCAD.

new2012-acad17

new2012-acad18

Průzkum

Ovládací prvky s volbami pro ovládání pohledu

Nové ovládací prvky výřezu (pohledu) umožňují změnit nastavení výřezu, pohledů a vizuálních stylů přímo na ploše výřezu.

new2012-acad19 new2012-acad20

 

new2012-acad21

 

new2012-acad22

 

new2012-acad23

Vylepšení USS

AutoCAD 2012 nabízí mnohá vylepšení, díky nimž je USS pro použití rychlejší a jednodušší. Ikona USS byla aktualizována pro přímou manipulaci. Pro změnu USS můžete zvolit ikonu USS a dále pak použít multifunkčních uzlů. Snadný přesun počátku a automatického zarovnání USS podle objektu, včetně zakřivených ploch a těles.

new2012-acad24 new2012-acad25 new2012-acad28

new2012-acad26new2012-acad27 new2012-acad29

3D asociativní pole

Funkce asociativní pole, která je cenná pro 2D dokumentaci je rovněž užitečná i pro 3D modelování. Každý ze tří typů asociativního pole: obdélníkové, polární a podle cesty, zahrnují schopnost rozkopírovat vybrané objekty do pole ve 3D prostoru. Počet položek ve směru Z je během nebo po vytvoření pole zadáno pomocí nové volby.

new2012-acad30

 

Ať už tvoříte pole objektů v jedné nebo více výškových úrovní, můžete přírůstek určit hodnotou na řádku přírůstku. Když je hodnota přírůstku nastavena na nulu, jak je to ve výchozím nastavení, jsou všechny řádky ve vytvořeném poli ve stejné výšce. Při nastavení na jinou hodnotu, kladné nebo záporné, se výška každého řádku zvyšuje o tuto hodnotu.

Při vytváření pole pomocí cesty můžete určit, zda kopírované objekty zachovávají svislou orientaci (směr Z) nebo se srovnávají rovnoběžně s cestou.

new2012-acad31

Mračna bodů

Podpora mračna bodů je v aplikaci AutoCAD 2012 výrazně lepší. Vylepšení zahrnuje lepší algoritmus indexování pro generování PCG souborů a optimalizaci při prohlížení měnící se úrovně zoomu. Následující obrázky ilustrují vyšší stupeň detailů souboru mračna bodů indexovaných v AutoCADu 2012 (vlevo) ve srovnání s aplikací AutoCAD 2011 (vpravo).

new2012-acad32

 


Dokumentace

Import 3D modelů

Import široké škály formátů, včetně CATIA®, NX®, Parasolid, Pro / ENGINEER®, Rhinoceros® a SolidWorks®, je výchozím bodem pro dokumentaci vašich návrhů v AutoCADu. K nástroji můžete přistupovat v pásu karet přes kartu Vložit na panelu Import. V dialogovém okně Importovat soubor zvolte v rozbalovacím seznamu typ souboru a vyberte požadovaný formát souboru.

new2012-acad33

Dokumentace modelu

Šetřete čas tím, že pro AutoCAD, Inventor a další modely generujte automaticky inteligentní dokumentaci. Pohledy výkresů, obrysy pohledů a umístění jsou při provádění technických změn okamžitě aktualizovány.

new2012-acad34

Tvorba pohledů výkresu

Nástroj „Základní pohled" vytvoří v modelovém prostoru z 3D těles a ploch 2D pohled. Pokud v modelovém prostoru nejsou k dispozici žádné plochy nebo tělesa, můžete si vybrat modelové soubory projektu Inventoru (IPT, IAM a IPN).

new2012-acad35

 

new2012-acad36

 

new2012-acad38

Úpravy pohledů výkresu

Pomocí nástroje Úpravy pohledů výkresu, můžete snadno upravit výkresové pohledy poté, co byly vytvořeny. Když dvojkliknete na existující pohled, zobrazí se v pásu karet Editor pohledů výkresu. Vzhledem k tomu, potomek pohledu zdědí své zobrazení od svého rodiče, při úpravě pohledu rodiče, jsou změny uplatňovány na rodičovské a všechny podřízené pohledy. Pokud je vybraný pohled pohledovým potomkem, můžete změnit jeho měřítko a styl lišící se od vlastnosti rodičů. Změny, které provedete, se automaticky použijí na vybrané pohledy a všechny podřízené pohledy, které jsou závislé na zvoleném pohledu. Volba v panelu úprav pohledu umožňuje aktualizace odložit. Odložení aktualizací z důvodu zlepšení výkonu, umožňuje provést více změn v jediném pohledu. Pokud zvolený pohled nebo některý z jeho podřízených pohledů jsou zastaralé, jsou automaticky všechny aktualizovány jako součást procesu úprav.

new2012-acad39

Aktualizace pohledů

Pokud jsou provedeny změny na zdrojovém pohledu výkresu, objeví se různá oznámení. Oznámení obsahuje piktogramy zobrazené u zastaralých a neaktuálních pohledů. Do stavového řádku výkresu je přidána ikona značky upozornění a bublina s oznámením.

new2012-acad40

Uplatňování standardů

Standardy hrají roli téměř v každém aspektu dokumentace, včetně reprezentace výkresových pohledů. Zpracování standardů pro nové výkresové pohledy můžete zadat pomocí dialogového okna „Drafting standards", které je přístupné z dialogového okna v pravém dolním rohu panelu pohledy výkresu v pásu karet. Můžete zadat jednoúhlovou a tříúhlovou metodu projekce úhlu, které podporují ISO a ANSI normy. Styl závitu řídí, jak jsou funkce závitu Inventoru zastoupené v kreslení pohledů. Kvalitu zobrazení můžete určit stylem stínovaného zobrazení. Při tvorbě pohledu výkresu umožňuje náhled typu zobrazením obrysů namísto stínovaného náhledu obrázku zlepšit výkon a to zejména u větších modelů.

new2012-acad41

Export rozvržení

Nástroj Export rozvržení byl v aplikaci AutoCAD 2012 aktualizován pro podporu nové 2D funkčnosti pohledů. Tento nástroj můžete spustit z aplikačního menu volbou Uložit jako > Rozvržení uložit jako výkres.


Poznámky

Vylepšení příkazu Mtext

Maska pozadí Mtextu byla aktualizována pro zapamatování poslední použité barvy výplně a faktoru ohraničení, přednostně než dosud výchozí nastavení na červenou a hodnotu faktoru 1,5.

new2012-acad42

Vylepšení příkazu Multiodkaz

Chcete-li mít větší kontrolu nad svými odkazy, můžete nyní změnit mezery kolem textu Multiodkazu v textovém rámečku. Můžete také protáhnout odkazovou čáru k řádku textu raději než ho zakončit na ohraničení textu.

Menu kót přes pravé tlačítko

Když klepnete pravým tlačítkem na vybranou kótu, máte nyní možnost odebrat přepis kótovacího stylu.

new2012-acad43

Vylepšení úchopů

V aplikaci AutoCAD 2012 je vylepšeno chování úchopů objektů kolmo a tangenta. Toto vylepšení nabízí větší pružnost. Nyní, když jsou vybrány uzly na koncových bodech úsečky nebo koncové body a vrcholy lomené čáry, AutoCAD umožňuje vybrat si z více bodů uchopení na základě umístění kurzoru. Jinými slovy, AutoCAD najde body uchopení objektu tangenta nebo kolmice tak, aby byly tangentní nebo kolmé relativně k vybraným uzlům. Úchopové body se zobrazí v každém možném umístění, podle toho, jak budete pohybovat kurzorem nad objektem.

new2012-acad44

new2012-acad45

Zaoblení, zkosení, prolnutí a spojení

Nástroje zaoblení a zkosení byly aktualizovány k zobrazování náhledu při posunu kurzoru nad druhým zaoblovaným nebo zkosovaným objektem. Nyní lze potvrdit a změnit poloměr nebo vzdálenost před dokončením příkazu.

new2012-acad46

 

Zaoblení lze nyní použít také i na objekty typu spline.

new2012-acad47

 

Pro zrychlení tvorby dokumentace je určen nový nástroj prolnutí pro vytváření spline objektů s možností tečnou nebo hladkou návazností mezi dvěma křivkami. Podporuje čáry, oblouky, 2D a 3D křivky, spline, spirály a eliptické oblouky.

new2012-acad49

 

new2012-acad55new2012-acad56new2012-acad57

 

Nástroj Spojit je pro přímočaré automatické spojení obvyklými metodami a v libovolném pořadí vybraných objektů jako je křížení nebo ukázání. Není již zapotřebí nejdříve vybírat zdrojový objekt.

 

Funkčnost 2D pole

Šetřete cenný pracovní čas vytváření a udržování vztahů mezi sadou uspořádaných objektů, jako jsou okna na budově nebo vazníky na mostě. Plus, nyní můžete množit objekty v poli po zadané cestě (raději než jen pole obdélníkové nebo polární), což dále šetří čas při vytváření koncepčních návrhů nebo hotové dokumentace.
new2012-acad50
 

Doplňkové volby jsou dostupné v pásu karet přes kontextové menu vyvolané výběrem asociativního pole.

new2012-acad51

 

Silná funkce asociativního pole se vztahuje na nový typ pole podle cesty, podobně jako u známých pravoúhlých a polárních polí.

new2012-acad52

Nástroj Kopie

Nástroj Kopie obsahuje novou alternativu s polem, která umožňuje vytvořit lineární, neasociativní pole. Můžete zadat vzdálenost mezi určeným počtem kopií nebo zadat počet kopií, aby se vešly mezi dva zadané body.

new2012-acad53

Vylepšení hladin

Nová možnost správy hladin vám umožňuje rychle zmrazit zadané hladiny ve všech výřezech kromě aktuálního. Přístup k této funkci naleznete v menu vyvolaného přes z pravé tlačítko nad vybranými hladinami ve Správci hladin.

new2012-acad54

Kopie vnořených objektů

Dřívější expresní nástroj NCOPY je nyní integrován do aplikace AutoCAD jako vnitřní příkaz a umožňuje kopírovat objekty, které jsou vnořené v externích referencích, blocích nebo DGN podloženích, aniž by je rozkládal nebo je svazoval. Přístup k nástroji je přes pás karet na kartě Výchozí v panelu Modifikace.

Násobná cesta k podpůrným adresářům tiskáren

new2012-acad58


AutoCAD 2012 poskytuje větší flexibilitu při správě vykreslovacích souborů. Nyní můžete pro konfiguraci tiskárny (*.PC3), popis tiskárny (*.PMP) a stylu vykreslování (*.CBT & *.STB) zadat více složek najednou. Podpůrnou cestru můžete přidat na kartě Soubory v dialogovém okně Možnosti. Pokud tyto soubory nejsou k dispozici v uvedených složkách, AutoCAD automaticky vyhledává ve složce hostitelského souboru.

Podpora rastrových formátů

AutoCAD 2012 poskytuje ve výkresovém souboru zvýšenou podporu a flexibilitu u použití rastrových obrázků. Pokud otevřete výkres s obrázky v prostředí aplikace Raster Design (např. satelitní a výškově definované formáty), jsou v aplikaci AutoCAD 2012 automaticky zobrazeny. Mimo dříve podporovaných rastrových formátů příkazu Připojit obrázek aplikace AutoCAD 2012 podporuje také následující soubory obrázků: dds, doq, ecw, hdr, jp2, j2k, sid, nitf, exr, psd.