Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky AutoCAD 2013

Interakce s uživatelem

Uvítací obrazovka

Po spuštění aplikace AutoCAD 2013 se automaticky zobrazí uvítací obrazovka. Poskytuje snadný přístup k výkresům, učebním pomůckám a obsahu na internetu.

Nápověda AutoCADu

Online nápovědní systém pro AutoCAD byl výrazně změněn z důvodu zrychlení nalezení prohledávaného obsahu. Výchozím nastavením je použití on-line nápovědy. Spustit ji lze z ikony Nápověda na informační liště.

Nápověda offline je ale dále dostupná jako volitelná možnost stažením.

Vylepšení příkazového řádku

Rozhraní příkazového řádku v AutoCADu 2013 bylo modernizováno, obsahuje barvu, průhlednost a zvětšila se flexibilita zobrazování historie a přístupu k naposled použitým příkazům.

01-circle

Nové prvky uživatelského rozhraní poskytují větší flexibilitu a kontrolu nad barvou v příkazovém řádku. Přístup k nastavení naleznete v panelu Možnosti, na kartě Zobrazit, pod tlačítkem Barvy.

Změny náhledu vlastností

V AutoCADu 2013 můžete nyní dynamickým způsobem vidět náhled změny vlastností u vybraných objektů a to ještě před jejich potvrzením.

Vylepšení pole

Vylepšená funkčnost pole aplikace AutoCAD 2013 slouží k vytváření objektů ve vzoru rychleji a jednodušeji, než kdy předtím.

Po výběru objektů pro obdélníkové pole se okamžitě zobrazí rastr o 3 řadách a 4 sloupcích. Při vytváření kruhového pole, jsou vybrané objekty ihned zobrazeny po zadání středu jako plný kruh se 6 prvky.

Křivkové pole nabízí v aplikaci AutoCAD 2013 větší flexibilitu a kontrolu při použití nástroje pro měření. Pomocí volby Tangent Direction je při vytváření pole vzhledem k cestě snazší určit orientaci uspořádávání objektů.

Výřezy Rozvržení a Modelu

Původní panel Výřezy v pásu karet je nyní přejmenován na Výřezy modelu (Model Viewports) a Výřezy rozvržení (Layout Viewports).

Panel Výřezy modelu je nyní přístupný z pásu karet na kartě Pohled a odpovídá vytváření výřezů v modelovém prostoru. Standardní konfigurace výřezů modelového prostoru je jednoduše přístupná z rozbalovacího menu.

Rychlé pohledy výkresů

Tučné fonty a barevné obrysy v rychlých pohledech výkresů vám pomůže zdůraznit aktuální výkres a aktivní pohled od oken ostatních náhledů.

Editor šraf

AutoCAD 2013 má řadu vylepšení pro jednodušší a rychlejší úpravy šrafování objektů. Kontextový pás karet Úprava šraf se automaticky zobrazí i v případě, že vyberete více než jeden objekt šrafování.

Podobně, když použijete editor šraf ve verzi příkazového řádku (-ŠRAFEDIT), můžete při souběžné editaci nyní vybrat více objektů šrafování.

Rastrové obrázky

Byl vylepšen algoritmus vzorkování velkého počtu formátů monochromatických obrázků.

Externí reference

Byla vylepšena funkcionalita externích referencí. Nyní můžete v paletě Externí reference přímo na řádku „Nalezeno v“ editovat uloženou cestu a řádek „Uložená cesta“ je zobrazována jako „pouze ke čtení“.

Změna chování kroku kurzoru

V rámci příkazu KROK byla zavedená nová volba „Legacy“ pro možnost nastavení standardního chování uchopování před verzí AutoCADu 2012.

02-snap

Nové chování spočívá v tom, že zapnutý krok kurzoru se projeví až uvnitř spuštěných příkazů.

 

Prohlížení návrhu

Podpora mračen bodů

Funkce „Mračna bodů“ je v aplikaci AutoCAD 2013 výrazně lepší. Nástroje pro mračna bodů jsou k dispozici na novém panelu nástrojů Mračna bodů na kartě Vložit.

Soubory mračen bodů můžete připojovat a spravovat podobně jako při práci s externími referencemi, obrázky a jinými externími soubory.

03-Attach

Tlačtáhni

Nástroj Tlačtáhni, který je k dispozici na panelu Modelování na kartě Výchozí v pásu karet, je v AutoCADu 2013 vylepšen, aby byl pružnější a kontextově citlivější. Pro zachování efektivity, nástroj Tlačtáhni vyzve bezprostředně po výběru k výšce vytažení nebo vzdálenosti odsazení. Nyní můžete použít nástroj Tlačtáhni pro výběr a vysunutí 2D a 3D křivky, vytvářet povrchy a tělesa.

Extrakce povrchové křivky

Nový nástroj Extrakt isolinií, dostupný z karty Povrch na panelu Křivky, umožňuje z existujících povrchů nebo ploch těles jednoduše extrahovat křivky izolinií.

Import souborů Inventoru

Pomocí standardního nástroje pro import v AutoCADu 2013 můžete importovat modely Inventoru přímo do prostředí modelového prostoru AutoCAD.

 

Dokumentace

Dokumentace Modelu

Dokumentace Modelu byla v AutoCADu 2013 výrazně vylepšena. Nástroje pro dokumentaci modelu můžete nalézt na nové kartě Rozvržení spolu se společnými nástroji pro vytváření a správu rozvržení výkresu a pohledů.

Pohledy výkresu

Nástroj Základní zobrazení zahrnuje novou volbu Výběru, která vám umožní určit, které 3D objekty zastoupeny v základním zobrazení. Možnost Výběr je k dispozici také pravým tlačítkem myši při úpravě základního pohledu po jeho vytvoření.

Pohledy řezu

Vytvoření pohledu řezu z existujícího pohledu výkresu lze provést zadáním bodů definujících čáru řezu.

Automaticky je aplikováno označení řezu se zvyšujícím se přírůstkem při vytváření následných řezů nebo si můžete název přepsat vlastním identifikátorem.

Pohledy detailu

Vytváří pohledy detailů z existujících pohledů výkresu. Kontextový pás karet umožní snadný přístup k nástroji pro vytváření pohledu detailu, umožňující určení kruhového nebo obdélníkového obrysu, řídit zobrazování obrysu a volbu hladkých nebo zubatých hran.

Pohled detailu můžete snadno upravovat i po jeho vytvoření. Uzly na symbolu pohledu detailu umožňují úpravy polohy obrysu a identifikátoru.

Pohled skica symbolu

Nástroj Skica symbolu použijte pro zavazbení řezové čáry a obrysů detailu ke klíčovým bodům v pohledech výkresu; napomáhá zajištění přesnosti při změnách v modelu nebo rozvrženích.

Asociativní poznámky

Bez ohledu na to, jaké typy pohledů výkresů, které vytváříte, základní, projekční, řezy nebo detaily, můžete přidat poznámky spojené s použitím nástrojů tradičního kótování a Multiodkazů. Tyto poznámky jsou spojené s pohledy výkresu na základě vybraných vrcholů nebo odvozené z vybraných hran.

04-Layout1

Nový nástroj Monitor poznámek vám v aplikaci AutoCAD 2013 pomůže identifikovat a řešit neasociativní poznámky.

Automatická aktualizace pohledu

Nástroj Automatická aktualizace řídí, jestli jsou výkresové pohledy při změnách obsahu modelu automaticky aktualizovány.

Export Rozvržení

Nástroj Export rozvržení do modelu byl aktualizován tak, že pokud exportujete rozvržení do pohledů výkresu obsahujících kruhové objekty, tyto objekty jsou reprezentovány v exportovaném výkresu místo křivek opět jako kružnice a oblouky.

 

Text a odkazy

Přeškrtnutí textů

Pro Mtexty, Multiodkazy, Kóty a Tabulky byl zaveden typ nový stylu - přeškrtnutí.

05-AaBbCcD06-skrtnute_texty

Seznam fontů

V dialogovém okně Písmo byl v rozevíracím seznamu fontů zvětšen počet řádků na 20. Stejná úprava byla zavedena i v panelu nástrojů.

Odkazy

Odkazy jsou nyní také zahrnuty v nástroji TextNahoru.

Textové pole odkazu bylo aktualizováno, aby zahrnovalo prostor mezi textem a rámem a určení minimální šířky víceřádkového textu tak, aby se preventivně zabránilo přetečení textu.

Překrytí

Nástroj Překrytí byl aktualizován tak, že zahrnuje volbu pro zobrazování, ale netisknutí jeho rámu. Toto nové nastavení lze zadat uvnitř příkazu Překrytí pomocí volby přímo nebo přístupem přes systémovou proměnnou WIPEOUTFRAME.

Křivky

Nová systémová proměnná PLINEREVERSEWIDTHS poskytuje větší flexibilitu při obracení směru křivek. Pokud použijete k obrácení směru křivky nástroj OBRÁTIT nebo volbu Obrátit v příkazu Kedit při nastavení proměnné PLINEREVERSEWIDTHS na hodnotu 0, počátek a konec křivky bude obrácen.

Náhled odsazení

Nyní, pokud použijete příkaz EKVID, je jako výsledek budoucího odsazení ještě před dokončením příkazu zobrazován automatický náhled nového obrys.

 

Spojení a komunikace

Spojení s Autodesk Cloud

V AutoCADu 2013 se pro online sdílení souborů, synchronizaci uživatelských souborů a další můžete přímo připojit k Autodesk Cloud. Na Autodesk Cloud se můžete do vašeho účtu přihlásit přímo z lišty InfoCentra.

Při prvním přístupu k Autodesk Cloud máte příležitost k zadání výchozího cloud nastavení správy, kdy budou vaše návrhová data a uživatelská nastavení synchronizována s cloud.

Zůstaňte připojeni

Nové nástroje v InfoCentru vám usnadní zůstat v kontaktu s komunitou AutoCADu. Přístupem v menu Zůstaňte připojeni, můžete stáhnout aktualizace produktů, přihlásit se do programu Autodesk Subscription Center, zobrazit AutoCAD stránku na Facebooku a sledovat AutoCAD Twitter příspěvky.

Průzkumník obsahu

Průzkumník obsahu, který je přístupný z karty Plug-ins v pásu karet, byl aktualizován v aplikaci AutoCAD 2013. Nové funkce zahrnují základní podporu indexace (název souboru, datum vytvoření atd.), pro mnoho dalších typů souborů.

Jazykové balíčky

Nové jazykové balíčky v aplikaci AutoCAD 2013 slouží ke zjednodušení procesu stahování a používání více jazyků AutoCADu. Nyní, spíše než instalace plné verze aplikace AutoCAD pro každý jazyk, nainstalujte jednu kompletní verzi produktu a pak přidejte další jazyky přes jazykové balíčky.

Formát výkresového souboru

AutoCAD 2013 zavádí nový formát souborů, který obsahuje změny v souboru formátu náhledů stejně jako nové ovládací prvky pro grafické ukládání do mezi paměti. Náhledy v novém formátu DWG AutoCADu 2013 jsou nyní uloženy jako PNG obrázky vyšší kvality náhledy miniatur o menší velikosti souboru.

 

Uživatelské úpravy

Akce dvojitého kliknutí

V dialogovém panelu Úprava uživatelského rozhraní (CUI) byla aktualizována akce pro objekty kóta s nabídkou TEXTEDIT raději než TEDIT.

Aplikace z Autodesk Exchange

Autodesk Exchange byl aktualizován pro poskytování přímého přístupu ke stahovatelným aplikacím a obsahu, který může napomoci zvýšit produktivitu a výkon aplikace AutoCAD.