Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky AutoCAD 2014

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Příkazový řádek
Rozhraní příkazového řádku je v AutoCADu 2014 rozšířeno. Poskytuje chytřejší, efektivnější přístup k příkazům a systémovým proměnným. Příkazový řádek můžete nově použít i k vyhledání dalšího obsahu, jako například šrafovací vzory, vizuální styly a nápovědy na internetu.

Výkresové záložky
Verze AutoCADu 2014 nabízí záložky výkresů jako rychlý a vizuální způsob, jak přepínat mezi otevřenými výkresy nebo i vytvářet nové, a další funkčnosti.

Správa hladin
Byl zvýšen počet hladin zobrazených v pásu karet. Hladiny jsou nyní zobrazovány pomocí přirozeného třídění.
Nová volba „Sloučit vybrané hladiny“ ve správci hladin umožňuje vybrat ze seznamu hladin jednu nebo více hladin a sloučit entity z těchto hladin do jiné hladiny. Původní hladiny jsou automaticky z výkresu odstraněny.

Vylepšení Xrefů
Je vylepšeno zobrazování typů čar a hladin z externě odkazovaných výkresů.
Hromadně lze snadno změnit typ přílohy xRefu mezi volbou Připojit a Podložit.
Paleta Externí reference obsahuje nové nástroje pro snadnou změnu cesty vybraných externích referencí na Absolutní nebo Relativní.

 

PRŮZKUM NÁVRHU

Reality Capture
Aplikace Autodesk ReCap umožňuje 3D laserové naskenované objekty, topografii, budovy nebo dokonce celá města připojit do výkresu AutoCADu jako mračna bodů. Tyto body pak můžete použít jako podklad reálného světa ve vašich projektech. Umožní vám dále soubory sestavovat, čistit, ořezávat, prostorově třídit, komprimovat, měřit a vizualizovat.

Mračna bodů
Funkcionalita mračen bodů je v AutoCADu kromě již dříve používaných formátů PCG a ISD podpořena vložením projektu mračen bodů (Point Cloud Project - RCP) a jednotlivých souborů snímků (RCS) vytvořených v aplikaci Autodesk ReCap.

DOKUMENTACE

Geografická poloha
Podpora geografických lokalit byla v AutoCADu 2014 významně vylepšená. Vylepšení také zahrnuje stejnou Knihovnu souřadných systémů jako u AutoCADu Map 3D a novou službu Online mapová data. Služba Online mapová data je v AutoCADu automaticky k dispozici po přihlášení se ke svému účtu Autodesk 360.

Vylepšení výkresu

Oblouky
Pomocí stisku klávesy Ctrl lze snadněji kreslit oblouk v obou směrech.
 
Křivky
Příkazy Zaoblit nebo Zkosit upravení konců neuzavřené křivky a vytvoření uzavřené křivky.

Sady listů
Při vytváření nového listu v sadě listů, pole CreateDate, uložené v asociované šabloně (*.dwt), zobrazuje datum vytvoření nového listu spíše než datum vytvoření souboru šablony.

Vykreslovací styly
Dřívější příkaz CONVERTPSTYLES, umožňující převod aktuálního výkresu buď do módu pojmenovaných stylů nebo stylů barevně závislého vykreslování, nyní podporuje názvy stylů s mezerami.

Vylepšení poznámkování

Atributy
Výchozí chování pro vkládání bloků s atributy je zobrazení dialogového okna. ATTDIA je nastavena na 1.

Text
Jednořádkový text byl vylepšen tak, že nyní zachovává nastavení posledního zarovnání, dokud se nezmění na jiné.

Kóty
Nová systémová proměnná DIMCONTINUEMODE poskytuje větší kontrolu při vytváření řetězových kót a kót od základny. Určuje, zda se styl kóty pro řetězovou kótu nebo kótu od základny dědí z kóty, z níž se řetězí, nebo z aktuálního stylu kóty.

Šrafy
Nástroj na pásu karet Šrafování zachovává předchozí metodu výběru objektů pro šrafování: výběrem vnitřního bodu nebo výběrem objektů. Do příkazového řádku byla nově přidaná možnost Zpět.

KOMUNIKACE

Kanál návrhu
Nástroj Kanál návrhu, přístupný z pásu karet na kartě Autodesk 360, zobrazí paletu, ve které můžete zadat textové zprávy a připojit obrázky, které by měly být sdíleny on-line s kolegy, klienty a konzultanty prostřednictvím Autodesk 360. Příspěvky se se souvisejícími výkresy zobrazují na ploše, na webu a přes mobilní zařízení.

UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY

Operační systémy
AutoCAD 2014 podporuje Windows XP, Windows 7 a Windows 8 s podporou dotykového zařízení.

Exchange Apps
Výchozí instalace AutoCADu 2014 přidá z webu Autodesk Exchange Apps do karty Speciální aplikace několik zástupců ukázkových aplikací: např. Exchange App Manager, Dynamic Block Remover a další. Na kartě Moduly plug-in naleznete dakší stažené a nainstalované pomocné aplikace, např. nástroj Import SKP file. Výběr doporučených aplikací, které si můžete vybrat a stáhnout z karty Speciální aplikace jsou přímo přístupné bez nutnosti procházení celého serveru Exchange Apps.

Prohlížeč nápovědy a proxy server
AutoCAD 2014 nabízí lepší přístup k on-line nápovědě, zejména při použití proxy serverů.

Bezpečné načítání
AutoCAD 2014 nabízí nové ovládací prvky pro zvýšení bezpečnosti softwaru a zabránění načítání a spouštění nepovolených nebo škodlivých AutoLISP a VBA aplikací. V rámci konfigurace můžete určit adresáře, z nichž může AutoCAD načítat a spouštět soubory obsahující kód. Spustitelný adresář a jeho podadresáře a adresáře modulů plug-in jsou automaticky považovány za důvěryhodné. Nastavení je na kartě Soubory panelu Možnosti a Systém.