Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky AutoCAD 2016

Uživatelské rozhraní:

 • Karta Start a Tipy dne
  Původní karta Nová karta byla přejmenovaná na novou kartu Start.
  Tipy dne se na stránce aktualizují každých 24 hodin. K procházení dalších typů můžete použít šipky, tipy mohou nyní obsahovat také vložené obrázky.
 • Rozvržení
  Nově lze použít přesun překrytých karet Rozvržení ikonami stavového řádku, blíže k začátku. Přibyla podpora operací drag&drop kopírování a posuny.
 • Stavový řádek
  Automatické rolování do dvou řádků při nedostatku místa v okně aplikace.
  Umístění Izolování a Zamykání rozhraní ve stavovém řádku.
 • Pásy karet
  Rozšíření zobrazování galerie náhledů u dalších stylů (kóty, odkazy, tabulky).
 • Nápověda
  Vylepšení nápovědního systému pro jednodušší nalezení hledaného tématu.
  Snazší automatické přihlášení do účtu A360 a současně i do nápovědy.
 • Vyhledávání nápovědy v uživatelské prostředí
  Rozšíření míst v uživatelském prostředí, kde se zobrazí informační šipka hledané položky zadané v nápovědě (lišta rychlého přístupu, stavový řádek a menu aplikace „A“).

 

Dokumentace

 • Revizní obláčky
  Zavedení tří nových metod pro tvorbu obláčků a zvýšení flexibility při manipulaci a editaci pomocí uzlů (např. vymazání části existujícího obláčku - požadavek #4 listu přání AUGI - Autodesk User Group International).
 • Kótování
  • Vylepšení příkazu kótování
   Volby příkazu jsou zobrazovány na příkazovém řádku a v kontextovém menu pravého tlačítka myši. Podle vybraného objektu se objeví odpovídající typ kóty (přímá, poloměr...). U řetězové kóty je automaticky objeví dotaz na výběr první kóty. Podle typu vytvářené kóty zůstává příkaz aktivní, dokud není nějak ukončen.
  • Zalamování textu kóty
   Obdobně jako u Mtextu se u editovaného textu kóty objeví posuvník na nastavení šířky odstavce pro zalomení textu do více řádků (#8 v AUGI listu přání).
  • Hladina pro kóty
   Nově vytvářené kóty jsou automaticky umístěné do aktuální nebo přednastavené hladiny (obdobné jako u šrafování).
 • Texty
  Nová možnost zobrazovat kolem textu rámeček (#5 AUGI listu přání).
 • Úchop na geometrický střed uzavřené křivky
  Byl zavedený nový úchop na geometrický střed uzavřené křivky nebo polygonu (#2 AUGI listu přání). Uchopení je zahrnuto i do trasování.
 • Vylepšení příkazů Posun/Kopie
  Významné zrychlení procesu posunování nebo kopírování velmi rozsáhlých výběrů v zobrazovacím stylu 2D drátový model.
 • Náhled vlastností
  Rychlejší pohyb kurzoru v paletě vlastností při rozsáhlém výběru.
 • Náhledy při vykonávání příkazů
  Rozšíření náhledu při manipulaci s entitami pro další příkazy (PROLNI, VYMAŽ, PROTÁHNOUT, OTOČIT a MĚŘÍTKO).
 • Barva zvýraznění výběru
  Při zapnuté hardwarové akceleraci lze nastavit vlastní barvu zvýraznění výběru.
 • Vylepšení Xrefů
  Nová funkce pro „usměrnění“ entit z referenčního výkresu, jejichž vlastnosti nejsou DleHlad. Výsledkem je 100% „změna“ hladinových vlastností všech entit tak, aby byly např. jedinou barvou. Nový způsob zobrazování názvů hladin Xrefů v pásu karet. Pro odlišení od hladin aktuálního výkresu jsou v pásu karet názvy šedou barvou.
 • Vylepšení pro PDF
  Podpora PDF byla z pohledu výkonu, tisku, flexibility a kvality významně vylepšená. Fonty typu TTF v MTextu a Textu s jakýmkoliv formátováním a Polygonové texty (TTF fonty tisknuté jako geometrie), SHX texty a Unicodové znaky jsou nyní ve výstupním souboru  prohledávatelné. Dialogové panely pro Export do DWF/PDF byly rozděleny a zařazeny v pásu karet. Nastavení pro PDF obsahuje nově správu fontů, hypertextových odkazů a záložek. Užitečné zejména pro rozsáhlé sady výkresů se vzájemnými odkazy na výkresy, pojmenované pohledy, weby a soubory. Podporuje také odkazy mezi různými typy entit (text, obrázek, bloky, geometrie, atribut a pole). K dispozici jsou tři předdefinované PDF tiskárny pro různou kvalitu tisku.

 

Návrh

 • Objekt řezu
  Nástroj pro tvorbu řezných rovin k řezání 3D těles (tělesa, povrchy, sítě, oblasti) a nově Mračna bodů. Z místa řezu mračnem bodů lze vygenerovat řezový blok pro tělesa nebo extrahovat čáry obrysu.
 • Reálná práce s mračnem bodů
  AutoCAD 2016 nabízí významné vylepšení, takže práce s mračnem bodů je mnohem jednodušší a efektivnější.
  • Řezné roviny
   Mračna bodů nyní podporují řezné roviny podle zadané pravoúhlou orientací nebo body.
  • Extrakt čar řezu
   Nový nástroj „Extract Section Lines“ umožňuje při zapnutém živém řezu generovat čáry řezu z bodů mračna bodů. Kvalita výstupu je nastavitelná.
  • Ovládání průhlednosti mračna bodů
   Pro snazší orientaci a manipulaci s geometrií ve výkresu je možnost měnit průhlednost mračna bodů.
  • Dynamic UCS
   Mračna bodů nyní podporují dynamický souřadný systém. Při kreslení se dokáže AutoCAD chytat rovin mračna bodů (musí mít ale vlastnost Segmentování) a na ně potom umísťovat entity.
  • Úchopy v Mračně bodů
   Záložka Uchopení 3D objektů byla rozšířená o další typy úchopů pro mračna bodů (průsečík, hrana, roh, kolmice k hraně nebo rovině a střed válce).
  • Ořezání mračna bodů
   Panel pro ořezávání zahrnuje nový nástroj pro uložení nebo obnovu stavu ořezání.
  • Správce mračna bodů
   Správce nyní zobrazuje u souborů snímků nebo oblastí stálá ANO/NE tlačítka. Názvy mají minimální délku, ale v bublině nápovědy je název celý.
 • Rendrování
  Původní rendrovací stroj je nahrazený novým, výkonnějším, s lepšími výsledky a bez nutností složitého nastavování.
  Nastavení kvality rendrování se děje pomocí výchozích přednastavení. Ve výstupním panelu lze mimo kvality a rozlišení vybrat následující formáty: BMP, TGA, TIF, JPEG  a PNG. Nová paleta „Render Environment & Exposure“ nabízí výkonný systém „Image Based Lighting (IBL)“. Systém IBL automaticky aplikuje světelné efekty.

 

BIM - Building Information Modeling

 • Koordinační model
  Nová funkčnost pro připojování různých koordinačních modelů k výkresu otevírá cestu AutoCADu do prostředí BIM. AutoCAD 2016 podporuje formáty aplikace Navisworks: soubory NWD nebo NWC. K připojení a manipulaci slouží nové příkazy, standardní nástroje pro práci s externími referencemi a správce Xref. Podobně jako ostatní reference, může mít model různý jas barev a průhlednost. Připojení koordinačního modelu není možné v 32-bitových systémech a hardwarová akcelerace musí být zapnuta.
 • Doplněk BIM 360 k vylepšení AutoCADu
  Doplněk BIM 360 je rozšířením AutoCADu pro možnost připojení jednoduchých nebo sloučených modelů z BIM 360 Glue do prostředí výkresu AutoCADu s automatickou aktualizací při znovu otevření výkresu.

 

Instalace a konfigurace

 • Vylepšená grafika
  Byl vylepšen vzhled čar s tloušťkou (pro plné čáry) a křivky (kružnice, oblouky, oblouky, elipsy a eliptické oblouky). K využití vylepšení je potřebný DirectX11 a zapnutá hardwarová akcelerace.
  Pro zoomování a panoramování již není nutné použití ruční regenerace.
  Systémovou proměnnou CURSORBADGE lze řídit zobrazení doprovodné značky u kurzoru.
 • Monitor systémových proměnných
  Tento monitor umožňuje rychle rozpoznat změny v nastavení systémových proměnných oproti vašemu výchozímu nastavení - příkaz _SYSVARMONITOR. Případné nedovolené změny během práce na výkresech jsou hlášeny v informačním okně ikony na stavovém řádku.
 • Zabezpečení
  Nastavení zabezpečení (panel Možnosti-karta Systém) bylo přejmenováno z Nastavení spustitelných souborů na Nastavení zabezpečení. Vlastní úroveň zabezpečení se nastavuje posuvníkem s několika přednastavenými úrovněmi. Obdobné řízení úrovně zabezpečení lze naleznout v nástroji Pomůcka CAD správce a v Průvodci rozmístěním.
 • Jediný servisní balíček
  S AutoCADem 2016 se lze k aktualizacím platformy AutoCADu dostat mnohem rychleji a snadněji, dokonce i když vlastníte vertikální produkt, také založený na technologii AutoCADu.