Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Nové funkce v AutoCAD MAP 3D

Verze 2012PRÁCE S DATY

„Samostatné" oborové modely (Podnikové modely)

Nová verze přináší funkcionalitu program Autodesk Topobase ve formátuDWG. Vznikla kombinace informačního systému s možnostmi DWG souborů a DWT šablon, tedy se snadnou tvorbou, přenositelností, výměnou a správou prostorových dat.

 • Kombinace databáze spolu s DWG a DWT umožňuje vytvořit soubory a šablony pro různá odvětví včetně souvisejících pravidel, tabulek, reportů.
 • Standardizovaná data, která mohou být doplňovaná a upravována
 • Dynamická stylizace a popis pomoci předdefinovaných stylů

new2012-map01

 

AutoCAD editace

Nová verze přináší rozšířené možnosti AutoCADu, můžete tak využít zkušenosti s AutoCADem pro editace celé škály datových formátů jako jsou:

 • Výchozí AutoCAD Entity
 • FDO GIS data
 • Oborové datové modely

new2012-map02

 

Nové práce se souřadnými systémy
Program obsahuje nové prostředí a průvodce pro práci se souřadnými systémy. Přímo v průběhu práce lze sledovat souřadnice různých systémů a to i v Z souřadnici. Výstupy lze prezentovat v reálném prostředí pomocí Google Earth. Nový správce dále umožňuje:
 • Tvorbu nových souřadných systémů
 • Snazší vyhledávání souřadných systémů
 • Nové možnosti transformací souřadnic

new2012-map03


Nový poskytovatelé FDO

 • FDO proArcGIS 9.3 (64 bit) a ArcGIS10.x (32bit) jenž obsahujeFile/PersonalGeodatabase i ArcSDEGeodatabase
 • Vylepšená přístup ODBC a tabulkových procesů Microsoft Excel

new2012-map04


PLÁNOVÁNÍ, ANALÝZA, PUBLIKOVÁNÍ

Styly kartografických dat

AutoCAD MAP v nové verzi přináší nové možnosti pro změny a úpravy stylů. Vedle stávající možnosti přiřazení stylů je nově dostupný průvodce s rozšířenými možnostmi. Automaticky je možné původná styly aktualizovat na novou verzi. Nově tak jsou k dispozici uživatelské symboly, uživatelské typy čar, nebo uživatelské typy polygonů a jejich výplní.

new2012-map05


Rozšířené možnosti popisků

 • Konverze dynamických popisků na text typu MTEXT nebo FDO textový popis
 • Konverze MTEXT do FDO textových hladin
 • Interaktivní relokace dynamických popisků
 • Zobrazení vodících čar pro změnu polohy textu

new2012-map06


Analytické možnosti oborových datových modelů
Nová verze obsahuje také výkonné nástroje pro analýzy vašich modelů
 • Integrované analýzy Autodesk Storm and Sanitary (vodohospodářské analýzy dešťové a splaškové kanalizace)
 • Topologické analýzy (na datech oborových datových modelů) jako je nejkratší vzdálenost, síťové trasování, hledání připojených apod.

new2012-map07


Vylepšené DWG výstupy
Vylepšení výstupů ve formátu DWG spočívá v lepších možnostech exportu mnoha druhů vstupních dat v různých formátech do formátu DWG, jenž je možné editovat programy jako je AutoCAD a AutoCAD LT. Výstupy tak budou také snadno editovatelné, jelikož Map entity budou převedeny na CAD entity, např. LineStyle > Linetype, Symbol bodu > blok, Výplň > šrafa atd.

new2012-map08

 

SPRÁVA A TVORBA DAT

Rozšiřitelnost oborových datových modelů
Nabízeny jsou dvě možnosti modelů
 • Samostatný založený na formátu DWG
 • Enterprise jenž využívá Oracle
Dříve byly tyto nástroje součásti Autodesk Topobase, nově jsou oborové datové modely součástí aplikace AutoCAD MAP 3D 2012. Kromě verze Enterprise, která běží na bázi Oracle, je novinkou používání přímo DWG formátu.

 

Oborové datové modely jsou dostupné pro odvětví:
 • Vodohospodářství
 • Odpadní voda (storm & sanitary sewer)
 • Elektro
 • Zeměměřičství
 • Plyn (enterprise verze)
 • Krajina (Švýcarské & Německé pravidla, enterprise verze)

new2012-map09

Pro tato odvětví jsou zpracována pravidla. Za pomocí pracovních postupů, uživatel krok po kroku vyřeší úkol. Toto výrazně urychlí celý proces práce.

new2012-map10

Obsažen je také správce umožňující editaci a úpravu přednastavených pravidel. Je možné vytvořit DWT soubor, který může být použit, pro specifické potřeby jednotlivých projektů, jako šablona.
Samozřejmostí je rozsáhlá možnost reportovat data do textové podoby a to jak lokálně tak pomocí webového přístupu.