Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Nové funkce v AutoCAD MAP 3D

Novinky AutoCAD Map 3D 2013

PRÁCE S DATY

 

Průmyslové (podnikové) modely

Průmyslové modely (podnikové modely) jsou nově nativně dostupné pro použití v rámci Microsoft SQL Server. Stávající funkcionalita Map 3D (včetně inteligentních topologických dat, pravidel součástí, a nastavení automatických popisků a výpisů) byla rozšířená pro práci v rámci SQL serveru. Aplikace nabízí podporu SQL Server 2008 r2 a rozšířený FDO poskytovatel pro SQL server.

1

Offline editace průmyslových modelů

Organizace pracující s průmyslovými modely většinou požadují možnost prozkoumání možných variant řešení. Toto bývalo problematické, aniž by došlo k pozměnění původních dat, nebo v rámci složitého ukládání a souběžné práci na různých verzích. Nově lze ve verzi 2013 data editovat tzv. offline. Tato funkcionalita nám dává možnost vyzkoušet různá řešení případně simulace tzv. „co když“ scénářů. Také tak získáme možnost kontrolovat, které prvky jsou a byly editovány, změny spravovat či zrušit.

2

Dynamické tooltipy a odkazy

Tooltipy mohou být jednoduchou cestou k tomu jak získat o prvku informace bez nutnosti přepínat se mezi mapou a přidruženými tabulkami. AutoCAD MAP 3D 2013 nyní umožňuje nastavit dynamické tooltipy pro FDO data i pro prvky průmyslových modelů. Prostřednictvím průvodce může být specifikováno, které atributy budou zobrazeny pro každou z hladin zvlášť, stejně tak mohou být samostatně nastaveny, které hyperlinky budou povoleny. Také vypočtené parametry z atributů mohou být stejným způsobem dynamicky zobrazovány.

3

 

PLÁNOVÁNÍ, ANALÝZA, PUBLIKOVÁNÍ

Dynamické mapové prvky

AutoCAD Map 3D 2013 přináší vylepšení kartografické funkce známých z verze 2012. Vylepšeny jsou zejména možnosti stylizace dat, popisu dat a lepší možnosti zobrazování čtvercových, či souřadných sítí. Více map může být vykreslováno v nezávislých výřezech v různých stylech, každá se zobrazením různých mapových elementů. Každý z výřezů může mít přiřazenou vlastní legendu, symbol měřítka či severku. Změnou měřítka se změní zobrazení mapového výřezu, stejně tak otočením severky se natočí zobrazení mapy ve výřezu. Funkce tak usnadní tvorbu papírových, nebo digitálních mapových výstupů.

4

Tvorba a editace

Do kartografických výstupů je často potřeba použít normou standardizované symboly, případně projekční kanceláře mají své standardizované sady symbolů. V AutoCAD Map 3D 2013 mohou být pro vytváření těchto symbolů použity známé nástroje pro tvorbu AutoCAD bloků. Odpadá tak nutnost zdlouhavě a komplikovaně vytvářet symboly doposud dostupnými nástroji. Tento postup také usnadňuje přenos symbolů mezi výkresy a mezi pracovními stanicemi.

5

Publikování DWG na web

V předešlých verzích znamenalo publikování DWG formátu na web nutnost jeho převodu do formátu DWF nebo SDF. Při publikaci do SDF výstup přišel o nastavení stylů a zůstaly GIS atributy. Při exportu do DWF ve výstupu zůstala stylizace, ale atributová data byla odstraněna. Za pomocí AutoCAD Map 3D 2013 a Autodesk Infrastructure Map Server 2013 je možno publikovat na web přímo nativní DWG soubor. Nedochází k žádné konverzi dat a stylizace výstupu i atributová data jsou zachována. Program dává na výběr, která data budou publikovaná, která hladina, která objektová data, případně je možno vybrat jen dílčí část mapy pro publikaci.

Publikování je umožněno prostřednictvím programů Autodesk Infrastructure Map Server 2013, AutoCAD Map 3D nebo Autodesk Infrastructure Studio. Autodesk Infrastructure Server 2013 nyní navíc obsahuje kontrolní report, pomocí kterého lze odhalit problémová data.

6

 

SPRÁVA A TVORBA DAT

Převod GIS a CAD dat do průmyslových modelů

Pokud vznikne potřeba převést externí GIS data, nebo začlenit prostá CAD data do průmyslového modelu verze programu 2013 tuto úlohu zvládne. Do programu AutoCAD MAP 3D byla zahrnuta funkcionalita programu Topobase, která přináší mnoho možností jak s daty pracovat.

Program nabízí průvodce pro konverzi DWG nebo FDO dat. Datová struktura atributových dat zůstává zachována a minimalizuje se tak potřeba znovu zadávat některé z informací. Automaticky jsou přeneseny informace o souřadnicovém systému. V případě, že souřadnicový systém průmyslového modelu je jiný, při převodu dat dojde k automatické transformaci souřadnicového systému. Profil s nastavením pro převod dat může být uložen a použit při dalším převodu.

7

Lineární souřadnice pro průmyslové modely

Pokud společnosti spravující sítě, ať už napěťové soustavy, vodovodní řády, nebo silniční síť, často potřebují správu dat provádět ve vztahu k souřadnicím sítě, než k samotnému nadřazenému souřadnému systému. AutoCAD Map 3D 2013 přináší novou funkcionalitu umožňující přidání lineárního souřadnicového systému podél spravované sítě. Umožní to například vložit do sítě značku v předepsaném intervalu, např. každý 1 km.

Lineární souřadnicové systémy (LSS) umožní připojit informace, značky pro každý segment osy. Stejně tak LSS umožní měřit vzdálenosti podél spravované sítě. Vytvoření LSS nemusí nijak ovlivnit, ani zasáhnout do stávajících dat.