Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Nové funkce v AutoCAD Architecture

Verze 2010

Nové uživatelské rozhraní založené na pásu karet a jeho záložkách („Ribbon“) zpřehledňuje práci. Pásy karet jsou interaktivní (závisí na konkrétním výběru objektů a režimu práce), umožňují uživateli rychlejší a přehlednější přístup k požadovaným příkazům. Jednotlivé panely můžou být používány mimo pás karet jako neukotvené, vše dle požadovaného nastavení uživatele. Nové uživatelské rozhraní zjednodušuje přechod mezi různými aplikacemi, které používají stejný princip ovládání (např. Office 2007).

 
acadarch2010-01
 
 
Rozšířena funkčnost „začištění" a „zakončení" stěn.
Pokud po nakreslení stěn nedojde k požadovanému začištění je možno využít rozšířených možností úpravy namístě. V tomto režimu lze upravovat jednotlivé vrstvy pomocí vrcholů a hran, včetně možnosti jejich skrytí. Úprava zakončení stěn je rozšířena v režimu „upravit namístě" o standardní AutoCADové příkazy zaoblit a zkosit.
 
tn_acadarch2010-02
Nový prvek „oddělovač místnosti" - umožňující jednoduché a efektivní rozdělení místností (prostor) na více částí. Dále je nově automaticky nastaveno pořadí zobrazení pro prostory (místnosti) na hodnotu „dospod".
 
acadarch2010-03
 

AEC kóty umožňují jednoduché převrácení textu kóty pomocí nového přepínače v podobě uzlového bodu.
 
Schodiště je rozšířeno o nové možnosti tvorby různých ramp včetně rozšíření možností jejich popisu a zobrazení.
 
tn_acadarch2010-04tn_acadarch2010-05

Rozšířené možnosti importu umožňují načítání dílů a sestav z Autodesk Inventoru jako vícepohledové bloky AutoCADu Architecture.
 

Rozšířené možnosti pro výměný formát IFC včetně nového dialogu nastavení jednotlivých parametrů exportu.


Součástí programu je i základní AutoCAD 2010 včetně všech jeho nových funkcí např.:

  • parametrické kreslení
  • tisk a publikování pdf
  • podložení (xref) formátu pdf
  • vylepšení dynamických bloků
  • editace neasociativních šraf
  • možnost čištění „nulových" entit a prázdných textů
  • s otočením výřezu se natáčí příslušný modelový prostor

a další...