Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Nové funkce v AutoCADu LT


Novinky AutoCAD LT 2013

Interakce s uživatelem

Uvítací obrazovka

Po spuštění aplikace AutoCAD LT 2013 se automaticky zobrazí uvítací obrazovka. Poskytuje snadný přístup k výkresům, učebním pomůckám a obsahu na internetu.

Nápověda AutoCADu LT

Online nápovědní systém pro AutoCAD LT byl výrazně změněn z důvodu zrychlení nalezení prohledávaného obsahu. Výchozím nastavením je použití on-line nápovědy. Spustit ji lze z ikony Nápověda na informační liště.

Nápověda offline je ale dále dostupná jako volitelná možnost stažením.

Vylepšení příkazového řádku

Rozhraní příkazového řádku v AutoCADu LT 2013 bylo modernizováno, obsahuje barvu, průhlednost a zvětšila se flexibilita zobrazování historie a přístupu k naposled použitým příkazům.

01-circle

Nové prvky uživatelského rozhraní poskytují větší flexibilitu a kontrolu nad barvou v příkazovém řádku. Přístup k nastavení naleznete v panelu Možnosti, na kartě Zobrazit, pod tlačítkem Barvy.

Změny náhledu vlastností

V AutoCADu LT 2013 můžete nyní dynamickým způsobem vidět náhled změny vlastností u vybraných objektů a to ještě před jejich potvrzením.

02-Ansi3403-Hatch_Edition

Vylepšení pole

Vylepšená funkčnost pole aplikace AutoCAD LT 2013 slouží k vytváření objektů ve vzoru rychleji a jednodušeji, než kdy předtím.

Po výběru objektů pro obdélníkové pole se okamžitě zobrazí rastr o 3 řadách a 4 sloupcích. Při vytváření kruhového pole, jsou vybrané objekty ihned zobrazeny po zadání středu jako plný kruh se 6 prvky.

Křivkové pole nabízí v aplikaci AutoCAD LT 2013 větší flexibilitu a kontrolu při použití nástroje pro měření. Pomocí volby Tangent Direction je při vytváření pole vzhledem k cestě snazší určit orientaci uspořádávání objektů.

04-Misc

Rychlé pohledy výkresů

Tučné fonty a barevné obrysy v rychlých pohledech výkresů vám pomůže zdůraznit aktuální výkres a aktivní pohled od oken ostatních náhledů.

Editor šraf

AutoCAD LT 2013 má řadu vylepšení pro jednodušší a rychlejší úpravy šrafování objektů. Kontextový pás karet Úprava šraf se automaticky zobrazí i v případě, že vyberete více než jeden objekt šrafování.

Podobně, když použijete editor šraf ve verzi příkazového řádku (-ŠRAFEDIT), můžete při souběžné editaci nyní vybrat více objektů šrafování.

Externí reference

Byla vylepšena funkcionalita externích referencí. Nyní můžete v paletě Externí reference přímo na řádku „Uložená cesta“ editovat uloženou cestu a řádek „Nalezeno v“ je zobrazován jako „pouze ke čtení“.

05-external_reference

06-Lobby-Path

Změna chování kroku kurzoru

V rámci příkazu KROK byla zavedená nová volba „Legacy“ pro možnost nastavení standardního chování uchopování před verzí AutoCADu řady 2012.

07-Snap

Nové chování spočívá v tom, že zapnutý krok kurzoru se projeví až uvnitř spuštěných příkazů.

Dokumentace

Přeškrtnutí textů

Pro Mtexty, Multiodkazy, Kóty a Tabulky byl zaveden typ nový stylu - přeškrtnutí.

08-AaBbCcD

Seznam fontů

V dialogovém okně Písmo byl v rozevíracím seznamu fontů zvětšen počet řádků na 20. Stejná úprava byla zavedena i v panelu nástrojů.

Odkazy

Odkazy jsou nyní také zahrnuty v nástroji TextNahoru.

Textové pole odkazu bylo aktualizováno, aby zahrnovalo prostor mezi textem a rámem a určení minimální šířky víceřádkového textu tak, aby se preventivně zabránilo přetečení textu.

 

Křivky

Nová systémová proměnná PLINEREVERSEWIDTHS poskytuje větší flexibilitu při obracení směru křivek. Pokud použijete k obrácení směru křivky nástroj OBRÁTIT nebo volbu Obrátit v příkazu Kedit při nastavení proměnné PLINEREVERSEWIDTHS na hodnotu 0, počátek a konec křivky bude obrácen.

Náhled odsazení

Nyní, pokud použijete příkaz EKVID, je jako výsledek budoucího odsazení ještě před dokončením příkazu zobrazován automatický náhled nového obrys.

 

Spojení a komunikace

Spojení s Autodesk Cloud

V AutoCADu LT 2013 se pro online sdílení souborů, synchronizaci uživatelských souborů a další můžete přímo připojit k Autodesk Cloud. Na Autodesk Cloud se můžete do vašeho účtu přihlásit přímo z lišty InfoCentra

 

09-Online

Při prvním přístupu k Autodesk Cloud máte příležitost k zadání výchozího cloud nastavení správy, kdy budou vaše návrhová data a uživatelská nastavení synchronizována s cloud.

 


10-Autodesk_Cloud11-Choose_Which_Settings


Zůstaňte připojeni

Nové nástroje v InfoCentru vám usnadní zůstat v kontaktu s komunitou používající AutoCAD LT. Přístupem v menu „Zůstaňte připojeni“ můžete stáhnout aktualizace produktů, přihlásit se do programu Autodesk Subscription Center, zobrazit stránku AutoCADu LT na Facebooku a sledovat AutoCAD LT Twitter příspěvky.

Průzkumník obsahu

Průzkumník obsahu, který je přístupný z karty Plug-ins v pásu karet, byl aktualizován v aplikaci AutoCAD LT 2013. Nové funkce zahrnují základní podporu indexace (název souboru, datum vytvoření atd.), pro mnoho dalších typů souborů.

Formát výkresového souboru

AutoCAD LT 2013 zavádí nový formát souborů, který obsahuje změny v souboru formátu náhledů stejně jako nové ovládací prvky pro grafické ukládání do mezipaměti. Náhledy v novém formátu DWG AutoCADu LT 2013 jsou nyní uloženy jako PNG obrázky vyšší kvality náhledy miniatur o menší velikosti souboru.

 

Uživatelské úpravy

Akce dvojitého kliknutí

V dialogovém panelu Úprava uživatelského rozhraní (CUI) byla aktualizována akce pro objekty kóta s nabídkou TEXTEDIT raději než TEDIT.

Aplikace z Autodesk Exchange

Autodesk Exchange byl aktualizován pro poskytování přímého přístupu ke stahovatelným aplikacím a obsahu, který může napomoci zvýšit produktivitu a výkon aplikace AutoCAD LT.