Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Nové funkce v AutoCADu LT


* Podrobný popis novinek i s obrázky ve formátu PDF ke stažení zde


UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ


Příkazový řádek


Rozhraní příkazového řádku je v AutoCADu LT 2014 rozšířeno. Poskytuje chytřejší, efektivnější přístup k příkazům a systémovým proměnným. Příkazový řádek můžete nově použít i k vyhledání dalšího obsahu, jako například šrafovací vzory, vizuální styly a nápovědy na internetu.

Výkresové záložky


Verze AutoCADu LT 2014 nabízí záložky výkresů jako rychlý a vizuální způsob, jak přepínat mezi otevřenými výkresy nebo i vytvářet nové, a další funkčnosti.

Správa hladin


Byl zvýšen počet hladin zobrazených v pásu karet. Hladiny jsou nyní zobrazovány pomocí přirozeného třídění.

Nová volba „Sloučit vybrané hladiny“ ve správci hladin umožňuje vybrat ze seznamu hladin jednu nebo více hladin a sloučit entity z těchto hladin do jiné hladiny. Původní hladiny jsou automaticky z výkresu odstraněny.

Vylepšení Xrefů
Je vylepšeno zobrazování typů čar a hladin z externě odkazovaných výkresů.

Hromadně lze snadno změnit typ přílohy xRefu mezi volbou Připojit a Podložit.

Paleta Externí reference obsahuje nové nástroje pro snadnou změnu cesty vybraných externích referencí na Absolutní nebo Relativní.

 

DOKUMENTACE

Geografická poloha


Podpora geografických lokalit byla v AutoCADu LT 2014 významně vylepšená. Vylepšení také zahrnuje stejnou Knihovnu souřadných systémů jako u AutoCADu Map 3D a novou službu Online mapová data. Služba Online mapová data je v AutoCADu LT automaticky k dispozici po přihlášení se ke svému účtu Autodesk 360.

Vylepšení výkresu


 • Oblouky
  Pomocí stisku klávesy Ctrl lze snadněji kreslit oblouk v obou směrech.
 • Křivky
  Příkazy Zaoblit nebo Zkosit upravení konců neuzavřené křivky a vytvoření uzavřené křivky.
 • Sady listů
  Při vytváření nového listu v sadě listů, pole CreateDate, uložené v asociované šabloně (*.dwt), zobrazuje datum vytvoření nového listu spíše než datum vytvoření souboru šablony.
 • Vykreslovací styly
  Dřívější příkaz CONVERTPSTYLES, umožňující převod aktuálního výkresu buď do módu pojmenovaných stylů nebo stylů barevně závislého vykreslování, nyní podporuje názvy stylů s mezerami.

Vylepšení poznámkování


 • Atributy
  Výchozí chování pro vkládání bloků s atributy je zobrazení dialogového okna. ATTDIA je nastavena na 1.
 • Text
  Jednořádkový text byl vylepšen tak, že nyní zachovává nastavení posledního zarovnání, dokud se nezmění na jiné.
 • Kóty
  Nová systémová proměnná DIMCONTINUEMODE poskytuje větší kontrolu při vytváření řetězových kót a kót od základny. Určuje, zda se styl kóty pro řetězovou kótu nebo kótu od základny dědí z kóty, z níž se řetězí, nebo z aktuálního stylu kóty.
 • Šrafy
  Nástroj na pásu karet Šrafování zachovává předchozí metodu výběru objektů pro šrafování: výběrem vnitřního bodu nebo výběrem objektů. Do příkazového řádku byla nově přidaná možnost Zpět.


KOMUNIKACE


Kanál návrhu


Nástroj Kanál návrhu, přístupný z pásu karet na kartě Autodesk 360, zobrazí paletu, ve které můžete zadat textové zprávy a připojit obrázky, které by měly být sdíleny on-line s kolegy, klienty a konzultanty prostřednictvím Autodesk 360. Příspěvky se se souvisejícími výkresy zobrazují na ploše, na webu a přes mobilní zařízení.


UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY

Operační systémy


AutoCAD 2014 podporuje Windows XP, Windows 7 a Windows 8 s podporou dotykového zařízení.

* Podrobný popis novinek i s obrázky ve formátu PDF ke stažení zde