Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Nové funkce v Autodesk Navisworks

Novinky v Autodesk Navisworks 2013

Navisworks Simulation

Začněme některými klíčovými vylepšeními v rodině Navisworks 2013 v oblasti simulace. Následující funkce se zaměřují na schopnost analyzovat informace o projektu na účely:

 • 4D časový snímek
 • 5D analýza nákladů
 • Kontrola a správa kolizí

Zlepšení 4D plánování

Vylepšením „Timeliner“ se zefektivní proces vytváření, editace a správy vašeho projektového modelu. Vylepšené uživatelské rozhraní umožňuje nastavení, filtrování a uspořádání plánovaných úkolů mnohem jednodušeji, současně umožňuje pomocí operace vlečení připojení výběrových sad z modelu přímo k úkolům v tabulce.

Při přidávání úkolů ze sady automaticky, je nyní respektována hierarchie složek, snižuje se množství potřebných ručních úprav a šetří čas při plánování a řízení časového plánu. Nyní je ke zlepšení seskupování a správě položek dostupná hierarchie úloh, s možností odrážkování sady úkolů. Tato hierarchie může být také exportována do aplikace Microsoft Project nebo souboru s čárkovým oddělovačem, což umožňuje začít základními tabulkami v Navisworks jako šablonou, pak pro detailní plánování a řízení úloh sdílet projekt s dalšími aplikacemi.

Sečteno a podtrženo, vytvářet 4D časový plán z modelu je rychlejší a efektivnější.

01-Simulation

 

5D Analýzy

Možnosti 5D analýzy nákladů byly prostřednictvím několika klíčových vylepšení Timeliner přidány do Navisworks Manage a Simulate 2013. Tato vylepšení umožňují doplnit informace o nákladech do úkolů v plánu. Nyní můžeme zahrnout náklady na:

 • materiály
 • práci
 • zařízení
 • subdodavatele nebo speciální obchody
 • celkové náklady pro daný úkol

Tím, že jsou tyto kategorie načteny do plánů, můžete simulovat náklady na projekt vzniklé za celou dobu trvání projektu, stejně jako pořídit snímek předpokládaných nákladů v každém okamžiku v harmonogramu projektu. Informace o nákladech pak mohou být zobrazeny ve 4D analýzách, tím vzniká prostor pro „pátý“ rozměr v simulování projektových dat. Tyto možnosti pomáhají lépe pochopit dopad některých úkolů na rozpočet v daném okamžiku.

02-5D_Analyzy

 

Kontrola kolizí

Ve správě kolizí byla zavedena další vylepšení, která napomáhají při koordinaci pracovních postupů. S vylepšeným rozhraním pro správu a prohlížení kolizí v rámci modelu můžete:

 • snadno vybrat, který objekt zvýraznit na scéně
 • rychle přibližovat a oddalovat model k lepšímu pochopení kolize, to vše jednoduše pomocí tlačítek
 • filtrovat výsledky kolizí podle úrovně a umístění modulových os, stejně jako třídění mnoha novými způsoby, což výrazně snižuje čas potřebný pro organizaci a správu kolizí
 • rychlý filtr umožňuje se dostat do skupin nebo sad kolizí potřeba ještě rychleji tím, že pro správný výběr je filtr po ruce, na rozdíl od hledání v menu nebo rozbalovacím poli

Změnil se vám někdy status kolize omylem? Tak teď můžete rychle pomocí příkazu Zpět vrátit vše zpět do původního stavu. Tento příkaz je určen pro ochranu proti jakýmkoliv nechtěným chybám při interakci s výsledky kolizí.

Konečně bylo přidáno komplexní programové rozhraní (API). To umožňuje vývojářům třetích stran rozšíření možností Kontroly kolizí a přidává tak další hodnoty pro koordinace pracovních postupů.

Nyní můžete vaše stavební modely koordinovat chytřeji a rychleji se zaměřením se na řešení vlastních kolizí místo neefektivního času potřebného k jejich vyhledávání a uspořádávání.

03-Clash_Report

 

Integrace

Pojďme se nyní podívat na vylepšené možnosti Navisworks 2013 se zaměřením na integraci. Budeme zkoumat, jak nové funkce a formáty souborů pro integraci informací o projektu do informačního modelu budovy, zefektivní vaše pracovní postupy týmu.

Spolupráce s Revitem

Soubory Revitu mají nyní v aplikaci Navisworks nativní podporu. Proto mohou být nyní otevírány, připojovány a slučovány stejně, jako všechny ostatní typy souborů. Navíc je zde možnost v rámci pracovních postupů využití pohledů a hierarchie souborů Revitu. Využijte pro výběr, hledání a vytváření sestav výhod kategorií Revitu, rodin a informací typů a instancí.

Tím lze výrazně snížit dobu potřebnou ke třídění, kategorizaci a organizaci informací o modelu pro předvýrobní analýzy a plánování.

S nativní podporou souborů také přichází lepší asociativita s výškovými úrovněmi, což umožňuje přesnější třídění a kategorizaci modelových prvků podle jejich svislého umístění v rámci budovy.

Nyní můžete pro analýzy a plánování životní prostředí lépe využít výhod organizace modelu Revitu, aniž byste museli spoléhat na zdlouhavý export informací do samostatného souboru.

Přínosem pro všechna vylepšení nativní podpory souboru Revitu je zkrácení doby nutné k získání, správě a využití modelu Revitu. To vám umožní se více soustředit na vlastní správu obsahu, než na proces jeho získávání.

04-Integrace

Podpora modulové osnovy a výškových úrovní Revitu

V návaznosti na nativní podporu souborů Revitu, můžete nyní v Navisworks prohlížet, spravovat a využívat modulové osnovy a výškové úrovně projektu Revit. Modulovou osnovu a výškové úrovně si nyní můžete ve scéně prohlédnout s volbami, kolik jich bude zobrazeno, kdy a kde jsou zobrazovány, a dokonce i možnost zobrazení čar přes model v režimu rentgenového pohledu. Při navigaci po modelu se můžete vznášet nad průsečíky os a získat referenční body na obrazovce jako popisek. Toto prohlížení a interakce v reálném čase v rámci modelu znamená, že máte jednotný a univerzální způsob komunikace a porozumění, kde se v modelu za všech okolností nacházíte. Další vylepšení funkcionality dovoluje modulovým osnovám a výškovým úrovním odkazovat se na další úkoly, jako je kontrola kolizí nebo prohlížení v půdorysu a pohledu.

Konečným výsledkem jsou shodné prostředky pro prostorovou koordinaci a komunikaci v rámci konstrukčního modelu.

05-View

Nové formáty souborů

Velkou výhodou použití Navisworks v rámci pracovního postupu BIM konstrukce je jeho otevřený formát a schopnost podporovat širokou škálu formátů souborů. S verzí 2013 přibyly ještě možnosti s přidanou podporou pro typy souborů Siemens a Dassault Systemes. Vylepšení také doznala podpora pro Microsoft Project, Primevera, Graphisoft a Faro.

Tyto doplňky a vylepšení podtrhují, že s cennými informacemi o modelu vytvořeného pro projekt bez ohledu na zdroj, můžete velmi efektivně pracovat. To velmi šetří čas a zároveň zajišťuje přesnost informací importovaných do vašeho modelu.

06-Formty

 

Komunikace

Vylepšení verze Freedom (volný prohlížeč)

Velká část spolupráce s týmem je získávání informací členů týmu, kteří nemají přístup k aplikacím nebo potřebují pokročilé nástroje, jako je Autodesk Navisworks Simulate nebo Autodesk Navisworks Manage.

Navisworks Freedom je bezplatný prohlížeč, který může každý člen týmu použít k zobrazování a práci konstrukčním BIM modelem. Verze Autodesk Freedom 2013 byla rozšířena o schopnost vytvářet řezy přes celý model. To dává členům týmu lepší možnost podívat se hlouběji do modelu na potřebné informace a získat lepší porozumění o konstrukci budovy, aniž by museli spoléhat na pomoc ostatních členů týmu.

Uživatelé prohlížeče Autodesk Freedom mohou získat přístup k rozšířené databázi informací, které lze připojit k modelu Navisworks pomocí DataTools. Tím lze dále rozšiřovat informace, které jsou k dispozici, a to vše zdarma a pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní.

Tato vylepšení znamenají, že všichni členové týmu mohou sdílet model s větší inteligencí a získat přístup k cenným informacím, které o projektu potřebují.

07-Section_Tools