Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

AutoCAD 2015

Uživatelské rozhraní

Záložka Nový (New)

Nová karta obsahuje dva posuvné rámy obsahu - Učit a Vytvořit. Stránka Vytvořit se zobrazuje jako výchozí a slouží jako odrazový můstek, pro přístup k ukázkovým souborům, posledním souborům, šablonám, aktualizaci produktů a on-line komunitě. Stránka Učit poskytuje nástroje, které vám pomohou naučit se AutoCAD 2015.

 

Nápověda

Nápovědní systém AutoCADu 2015 obsahuje nový způsob, který vám pomůže najít nástroje v uživatelském rozhraní aplikace AutoCAD 2015 přímo z příslušného obsahu nápovědy.

 

Barevná schémata

AutoCAD 2015 nabízí moderní tmavé tematické rozhraní, které obsahuje pás karet, stavový řádek a palety. Nové tmavé rozhraní v kombinaci s tradičním tmavým modelovým prostorem minimalizuje kontrast mezi prostorem kreslení a okolními nástroji, které pomáhají snižovat namáhání očí.

 

Pracovní prostory

Nástroj s rozbalovacím seznamem pracovních prostorů byl na liště Rychlého přístupu standardně vypnut. Zapnout název pracovního prostoru nebo vybírat pracovní prostory lze pomocí ovládacího prvku na stavovém řádku. Ze seznamu byl také odstraněn zastaralý pracovní prostor s názvem AutoCAD Classic….

 

Vylepšení pásu karet

Pás karet byl aktualizován pro podporu tmavého barevného schématu a také se zlepšil přístup k nástrojům.

 

Galerie- AutoCAD 2015 nabízí novou galerii pro prohlížení a vkládání bloků přímo z pásu karet, které jsou uloženy v aktuálním výkresu.

 

Karta Pohled- Nástroje na reorganizované kartě pásu karet usnadňují ovládat viditelnost prvků uživatelského rozhraní, jako jsou ikona USS, ViewCube, navigační lišta a karty rozvržení.

 

Karta BIM 360- Nová karta BIM 360 nabízí snadný přístup k nástrojům pro sdílení modelů AutoCADu a zobrazení výsledků kolizí v projektovém týmu pomocí služby BIM 360 Glue.

 

Rozvržení

Karty Rozvržení mají rozšíření o novou ikonu plus "+" pro rychlé přidávání nových rozvržení. Při přejetí kurzorem nad kartou rozvržení se nad obrázkem náhledu zobrazí nápovědní text názvu rozvržení.

 

 

Vylepšení grafiky

AutoCAD 2015 nabízí lepší grafický zážitek bez kompromisů ve výkonu.

 

Vyhlazení čar- Systémová proměnná LINESMOOTHING umožňuje zapnout vyhlazování kresby v oknech nakonfigurovaných jako 2D drátový vizuální styl. 2D objekty, jako jsou čáry, oblouky, kružnice a výkresové pomůcky, jako jsou čáry mřížky, vypadají hladší a to zejména při kreslení pod malým úhlem.

 

Vylepšení při vytváření a úpravách objektů- AutoCAD 2015 nabízí vylepšenou vizuální zpětnou vazbu při vytváření a editaci objektů.

 

Vylepšené vybírání- v AutoCADu 2015 můžete kliknout kurzorem do prázdné oblasti výkresu a přetáhnutím kolem objektů vytvořit tzv. laso výběr. Dále AutoCAD nabízí při předvýběru a výběru objektů moderní a jasnou zpětnou vazbu. Při procházení kurzoru nad objektem ve výkresu se čárová geometrie jeví jako silnější a v závislosti na barvě pozadí bude tmavší nebo světlejší.

 

Náhled příkazu- nový ovládací prvek Náhled příkazu na kartě Výběr v dialogovém okně Možnosti, umožňuje zobrazovat náhled výsledků u příkazů: ořež, prodluž, délka, přeruš a kopie vlastností ještě před skutečným výběrem objektů a dokončením příkazu. Nový ovládací prvek Náhled příkazu ovlivňuje i náhled na operace zaoblení, zkosení a ekvidistanta.

 

Vylepšení kurzoru- kurzor v AutoCADu 2015 je vylepšený o poskytování kontextové zpětné vazby. Toto vylepšení znamená, že obsahuje specifické značky, které mnohem názorněji odrážejí stav mnoha běžných operací. V terčíku kurzorového kříže byla odstraněna vnitřní část tak, aby bylo lépe vidět, co se vybírá.

 

Výřezy modelového prostoru

Výřezy modelového prostoru byly výrazně vylepšeny. Nyní nabízejí větší flexibilitu a snadnější používání.

 

Třídění názvů hladin

Seznam hladin je nyní seřazen podle přirozeného třídění.

 

Prostředí pro kreslení izometrie

Ve stavovém řádku je nový nástroj pro izometrii umožňující jedním kliknutím přistupovat k nastavení prostředí. Vlastní zapnutí izometrického kreslení se provede kliknutím na jednu ze tří možných ikon: izorovina horní, levá nebo pravá.

 

Dokument

 

Vylepšení odstavcového textu (Mtext)

Byl aktualizován Editor Mtextu. Nyní nabízí lepší přehled a kontrolu nad formátováním textu:

- automatické odrážky a číslování

- kontrola zapnutí Caps Lock

- automatické zlomky

- odstavcové tabulátory

 

Kopie vlastností- Na kartu Textový Editor byl v pásu karet přidán nástroj Kopie vlastností. Ten umožňuje aplikovat vlastnosti na vybraném textu v rámci objektu Mtext.

Zarovnání textu- Nový příkaz TEXTALIGN umožňuje rychlé zarovnání řádkového nebo odstavcového textu dle vybraného vzoru.

 

Vylepšení kót

AutoCAD 2015 nabízí inteligentnější chování uchopování objektů při vytváření kóty poblíž geometrie jiných kót.

 

Vylepšení křivky

Nyní lze zaoblit také obloukové segmenty křivky.

 

Geografická poloha

Funkčnost nástroje Geografická poloha byla v AutoCADu 2015 výrazně zjednodušena a vylepšena. Jedno z nejzajímavějších vylepšení funkčnosti nástroje geografického umístění je schopnost zachycení a tisku mapových dat.

 

Návrh

 

Zachycení reality (Reality Capture)

Podpora pro zachycení reality je v AutoCADu 2015 výrazně lepší, poskytuje lepší výkon a větší flexibilitu při práci se soubory mračen bodů.

 

Zobrazit (Display) - v panelu Zobrazit si nyní můžete řídit velikost bodu.

Vizualizace (Visualization) - do nástroje Barvy snímku byly přidány nové možnosti (Elevation Classification), které pomohou různými způsoby lépe vizualizovat mračna bodů.

Ořezávání(Cropping) - minulé nástroje pro ořezávání mračna bodů byly nahrazeny nástroji intuitivnějšími a flexibilnějšími.

Správce mračen bodů(Point Cloud Manager) - nový správce mračen bodů obsahuje seznam všech mračen bodů, které byly k aktuálnímu výkresu připojeny. Pokud v sobě mračna bodů zahrnují i oblasti (regiony), definované v aplikaci Autodesk ReCap, budou oblasti ve správci mračen rovněž uvedeny.

Uchopení objektů mračna bodů- AutoCAD 2015 nabízí nové úchopy objektů mračna bodů, které jsou přístupné v dialogovém panelu Nastavení kreslení na kartě Uchopení 3D objektů.

 

3D Orbit

Navigační nástroj 3DORBIT má vylepšení, které nabízí lepší kontrolu nad cílovým bodem otáčení orbity.

 

Připojení k sítím

 

Kanál návrhu

Paleta Kanál návrhu poskytuje způsoby přidávání zpráv a obrázků do výkresu, který pak můžete sdílet s kolegy, klienty a konzultanty on-line prostřednictvím služby Autodesk 360. Komunikační příspěvky procházející Kanálem návrhu jsou stále ve výkresu k dispozici, i když jste k nim přistupovali přes plochu, přes web, nebo na mobilním zařízení.

 

Autodesk Translation Framework

Nový nástroj Autodesk Translation Framework (ATF) se používá při importu modelových dat z jiných populárních souborových formátů včetně CATIA (V4 a V5), Pro Engineer, SolidWorks, Parasolid, JT, NX, STEP, Rhino, a IGES/IGS. 

 

DGN Data

Z výkresu můžete nyní snadněji vyčistit osiřelá DGN data.

 

 

Uživatelské úpravy

 

Doplněk Autodesk BIM 360 pro AutoCAD 2015

Instalace AutoCADu 2015 obsahuje novou možnost zahrnutí doplňku Autodesk BIM 360. Tento doplněk podporuje zpětnou BIM koordinaci pracovního toku dat mezi AutoCADem a BIM 360 cloud.

 

Konfigurace

Pomocí nového nástroje Performance and Visual Tuner můžete zobrazovací režimy AutoCADu nakonfigurovat buď hardwarově, nebo softwarově.

 

Obrázky tlačítek

Do seznamu podporovaných formátů souboru pro obrázky tlačítek byl přidán formát Portable Network Graphics (PNG).

 

Autodesk Application Manager (Správce aplikací)

Do AutoCADu 2015 byl integrován správce aplikací Autodesk Application Manager. Přístup k němu je přes novou ikonu ve stavové liště Windows. Správce aplikací je desktop nástroj, který vám pomůže udržet aktuální stav všech nainstalovaných aplikací a Suite Autodesku pomocí nejnovějších aktualizací.

 

Hlášení o výkonnosti

AutoCAD 2015 obsahuje nové nástroje, které pomohou analyzovat a řešit problémy s výkonem, s kterými se setkáte při používání softwaru.