Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky AutoCAD 2017

autocad 2017 badge 256pxDnes, tedy 21.3.2016 vychází nová verze nejznámějšího 2D CAD editoru - AutoCAD od firmy Autodesk. Tato verze s označením 2017 toho přináší opravdu spoustu nového. Níže naleznete tedy všechny novinky, které Vám postupně přinášíme. Jenom připomínáme, že Česká verze tohoto progamu výjde až za pár dní, konkrétně tedy 28.3.2016.

Nový AutoCAD si můžete pořídit v několika variantách, a to jako plný AutoCAD 2017 nebo zjednodušenou verzi AutoCAD LT 2017. Nově od tohoto roku lze nové licence AutoCADu pořídit pouze způsobem tzv. pronájmu a již nikoliv jako pevnou licenci.

Pokud máte již AutoCAD zakoupený, tak si jeho novou verzi můžete stáhnout po přihlášení do svého Autodesk Account, pod záložkou Produkty. Pokud jej ještě zakoupený nemáte, pak AutoCAD naleznete i v našem eshopu.

 Většina novinek, které jsou v novém AutoCADu k dispozici se již objevily v průběhu roku jako tzv. novinky pro předplatitele (Maintenance Subscription). Ti tyto novinky získali formou rozšiřujícího Service Packu a dost věcí pro ně pravděpodobně nebude nových. Pro všechny ostatní jsme sepsali tento souhrn.

Souhrn novinek AutoCAD 2017

Zjednodušení

Autodesk Home

Jednou z prvních změn, které si můžeme při instalaci AutoCADu všimnout, je nové okno Autodesk Home, které se po dokončení instalace automaticky zobrazí. Autodesk Home je doprovodná aplikace, která přináší bezpečnostní záplaty a aktualizace pro všechny produkty společnosti Autodesk založených na Microsoft Windows a to pro verze 2015, 2016 a 2017.

autodesk home

 Hladká migrace

Nový nástroj pro migraci nabízí moderní informační rozhraní pro migraci vašich nastavení a souborů z předchozích verzí AutoCADu. Detekcí rozpoznaná uživatelská nastavení si můžete pro přenos vybrat i jednotlivě.

hladka migrace

Správce licence

AutoCAD zavádí nového správce licence, License Manager, usnadňujícího přepínání mezi typy licencí a taky možnosti uložení práce v případě ztráty spojení síťové licence se správcem síťových licencí.
Během procesu instalace se už nyní nevybírá typ licence a nezadává sériové číslo. Místo toho, se toto zadává až při prvním spuštění produktu AutoCAD. Můžete si vybrat mezi licencí samostatnou (se zadáním sériového čísla) a nebo síťovou licencí.

spravce licence

Uživatelské rozhraní

Vylepšení dialogových panelů

S odkazem na třetí přání v listu přání uskupení AUGI byly zvětšené některé dialogové panely, umožňující také i dynamickou změnu velikosti se zachováním nastavení i pro příští spuštění AutoCADu. Díky tomuto vylepšení můžete nyní v běžných panelech vidět více informací i bez nutnosti rolování.
Vybrat soubor – přístup k panelu Vybrat soubor a dalších nástrojů umožňujících výběr souborů jako např. Nový, Otevřít, Uložit a Uložit jako... můžete najít v liště rychlého přístupu.
Vložit – přístup přes kartu Vložit, panel Blok, nástroj Vložit. Pokud kliknete na Vložit, rozbalí se předvoleně galerie s dostupnými bloky. 
Správce nastavení stránky – nyní můžete pro větší přehlednost okna zvětšit výšku celého dialogového panelu.
Správce skupin – výška dialogového panelu Správce skupin je zvětšen. Nyní, v porovnání s předchozími 11 řádku u minulých verzí, zobrazuje 17 skupin najednou.
Správa stavů hladin – pro zobrazení více řádků s hladinami lze nyní okno dialogového panelu zvětšit.
Upravit atribut – výška dialogového panelu úpravy atributů byla zvětšena na 15 řádků (oproti dřívějším 8 řádkům).
Rozšířený editor atributů – nyní můžete zvětšit velikost okna dialogového panelu Rozšířený editor atributů tak, aby byly viditelnější jednotlivé sloupce současně.
Posunout nebo kopírovat – zvětšením velikosti dialogového panelu lze lépe číst dlouhé názvy a většího počtu řádků.
Vlastnosti výkresu – díky možnosti zvětšení dialogového okna lze současně zobrazit širší pole, více textu a vlastností.
Možnosti zabezpečení – vzhled panelu zabezpečení byl aktualizován. AutoCAD nyní důvěřuje jakémukoliv souboru a složce v Program Files, který je pod správou ochrany operačního systému. To je indikováno zobrazením těchto implicitně důvěryhodných cest v okně důvěryhodné složky šedou barvou. Dříve implicitní důvěryhodné cesty zobrazeny nebyly.
Načíst/Uvolnit aplikace – dialogový panel Načíst/Uvolnit aplikace lze zvětšit pro širší zobrazení informací a souborů bez nutnosti rolování. Změna velikosti probíhá rovnoměrně mezi oknem prohlížeče a oknem s načtenými aplikacemi.
Otevřít VBA projekt – Pokud zatím neproběhla instalace Microsoft® Visual Basic® for Applications software (VBA), je komponentu třeba stáhnout. Instalace již není součástí běžné instalace AutoCADu. Pro další informace navštivte http://www.autodesk.com/vba-download.
Dialogové okno Otevřít VBA projekt lze zvětšovat.

Klávesa DEL

Tento panel se objeví v případě, kdy je nastavená systémová proměnná PICKFIRST na 0, byl vybrán nějaký objekt a byla stisknuta klávesa DEL.

klavesa del

Asociativní středové značky a osy

AutoCAD 2017 nabízí nový silný nástroj pro tvorbu a úpravy středových značek a os mezi dvěma rameny. Oba nástroje naleznete na kartě Poznámky, na panelu Centerlines.

asociativni stredove znacky

Konektivita

Import PDF souborů

Soubory FDF jsou běžným způsobem publikování  a sdílení návrhových dat pro revize a poznámkování. AutoCAD aktuálně podporuje tvorbu PDF souborů jako výstup publikování výkresů z AutoCADu. PDF soubory mohou být z důvodu spolupráce na projektech znovu formou externí reference připojeny k výkresům. V AutoCADu 2017 můžete poprvé obsah PDF také importovat a to geometrii, TrueType texty a rastrové obrázky, a to buď z celého souboru nebo jeho vybrané podložené části.

Příkaz IMPORT

Nástroj Import je dostupný z Aplikačního menu a nebo karty Vložit. Umožňuje import geomerie z PDF stránky přímo do aktuálního výkresu jako entity AutoCADu.
Po vybrání souboru typu PDF, se zobrazí dialogový panel Import PDF, který umožňuje:

  • Zvolit si z PDF stránku pro import
  • Určit měřítko, natočení a vkládací bod importované geometrie
  • Řízení, jaký typ dat bude z PDF importován (Geometrie, Solid fills, Text a Rastrové objekty)
  • Řídí způsob přiřazení hladin importovaným objektům
  • Nastavit různé volby post-procesoru pro importovanou geometrii

pikaz import

Sdílení návrhů

AutoCAD 2017 nabízí pro úzkou spolupráci mezi týmy a pro zachování bezpečnosti formátu DWG nový nástroj umožňující jednodušší publikování pohledů výkresů do cloudu.
Zúčastněné strany pro zobrazování pohledů nepotřebují žádné přihlášení do A360 nebo mít instalovaný nějaký produkt založený na AutoCADu. A i když nemají žádný přístup ke zdrojovým DWG souborům, mohou komfortně sdílet pohledy vašich návrhů.

Z prohlížeče můžete návrh prohlížet, měřit, zobrazovat vlastnosti objektů, přepínat hladiny a další. Pokud jste s pohledem spokojeni, můžete ho dále sdílet formou odkazu e-mailem, či jiným elektronickým způsobem, podle možností spolupracujících uživatelů. Uživatelé, kteří kliknou na doručený odkaz mohou návrh prohlížet ve svém prohlížeči až do 30 dnů i bez jakéhokoliv přihlášení.

sdileni navhu

3D tisk

AutoCAD 2017 nabízí dvě metody pro odesílání vašich 3D modelů na 3D tiskárnu. Po spuštění příkazu 3DPRINTSERVICE (dříve 3DPRINT) můžete zvolit možnost Send to 3D Print. Nebo můžete zvolit volbu Print Studio, kterou nyní nabízí příkaz 3DPRINT. Oba tyto nástroje jsou dostupné z karty Výstup při aktivním pracovním prostoru 3D modelování a také a aplikačního menu.

3d tisk

Inovace

2D grafika

V AutoCADu 2017 pokračuje vylepšování vzhledu, vybírání a výkon 2D geometrie. Pokud máte grafickou kartu a hardware podporující DirectX 11, můžete při zapnuté akceleraci s výkonem experimentovat.
Volby v dialogovém panelu Grafický výkon umožňují využití grafických schopností vaší karty. K nástroji Grafický výkon se dostanete pomocí ikony ve stavové liště.

2d grafika 1 2d grafika 2

Vzhled a výběr

V předchozích verzích AutoCADu existovaly náhledy objektů při jejich vytváření, posunování nebo kopírování v nedokonalém,  „zubatém“ zobrazení.

vzhled vyber

V AutoCADu 2017 je vyhlazení čar podporováno i během manipulace s objekty, takže vypadají stejně, jako po dokončení operace.

vzhled vyber 2

V předchozích verzích AutoCADu byl někdy problém u čar s tloušťkou vidět tečky tečkované čáry. Nyní AutoCAD podporuje tloušťku čar i u tečkovaných úseků, jak je vidět na obrázku níže.

Navíc, u typů čar s kombinací čárek a teček se tečky zobrazují jako kulaté body, než jako dříve velmi krátké čárky.

vzhled vyber 5

Výsledkem je také přesnější zvýrazněné zobrazení i při výběru entit.

vzhled vyber 6

 Dalším malým, ale užitečným vylepšením je možnost vybírání přerušovaných typů čár v místech, kde je jen mezera mezi segmenty. Kliknutím do prázdného místa přerušované čáry se čára vybere, toto chování je možné ovlivnit systémovou proměnnou LTGAPSELECTION.

vzhled vyber 7vzhled vyber 8

Bylo vylepšeno přesnější zobrazení velmi blízkých rovnoběžných čar (např. husté šrafy)

 vzhled vyber 9