Inženýrské sítě v Revitu nyní jednoduše díky balíčku Adeon

Aplikace Autodesk Revit sice není typickým nástrojem pro tvorbu situací s inženýrskými sítěmi, přesto se tato potřeba Revit uživatelů pravidelně objevuje. Aby tento proces byl pro vás co nejjednodušší, tak jsme připravili kompletní balíček knihoven, bloků a dynamo kódů, které vám v tomto procesu pomohou. Celé řešení je založené na normě pro mapy velkých měřítek ČSN 01 3411. Na videu níže se podívejte jak se s touto šablonou a dynamo kódy pracuje a v čem vám mohou pmoci.

  • Založeno na normě: ČSN 01 3411
  • Zpracované tabulky z normy: tab. č.0 – Čáry; tab. č.2 – Hranice; tab. č.6 – Potrubní a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty
  • Celkový počet značek a čar: 127
  • Připravená měřítka: 1:50, 1:100, 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000
  • Součty délek jednotlivých sítí: Lze vytvářet výkazy délky jednotlivých sítí
  • Automatická legenda: Připravený kód pro automatickou tvorbu legend
  • Barevné rozlišení sítí dle druhu: Přebarvení sítí do barevné verze v závislosti na druhu vedení
  • Manipulace s objekty sítí je standardní dle zvyklostí v Revitu
  • Verze Revitu: 2018 a novější Revit / Revit LT
  • V Revitu LT nelze využít připravenou automatickou legendu