Autodesk Civil - Nároží jako složený kružnicový oblouk

Dnes se podíváme, jak lze v Civilu vykreslit nároží jako složený kružnicový oblouk.

 

Celé řešení naleznete na našem profesním blogu Civil 3D.