Digitální prototypy Autodesku pro všechny

Digital prototyping Autodesk

 

Vytvářejte skvělé produkty díky funkci tvorby digitálních prototypů Autodesk.

Autodesk® Digital Prototyping je inovativní způsob, jak prozkoumat své nápady dříve, než je vytvoříte. Díky tomu mohou spolupracovat členové týmů z různých oborů. Jednotlivci a společnosti všech velikostí pak mohou své úžasné produkty uvést na trh rychleji než kdy dříve. Od konceptu přes návrh, výrobu, marketing a mnohem dále – funkce Autodesk Digital Prototyping zjednodušuje postup vývoje produktu od začátku do konce.


Autodesk Digital Prototyping vám pomůže:
•  zlepšit spolupráci a inovace v raných fázích procesu návrhu,
•  zásadně zkrátit životní cyklus navrhování a vývoje výrobků,
•  získat větší kontrolu nad daty návrhu,
•  zajistit konkurenční výhodu ve složitém globálním prostředí. 

 

V dnešní době je téměř neodmyslitelnou součástí domácností, organizací či společností počítač. S rozšiřujícím se vlivem použití PC v takřka všech oblastech působení člověka, se lze setkávat s tímto fenoménem v mnoha úrovních. Např. v jazyce se můžeme stále častěji setkávat s termíny jako digitální, či virtuální. Ve spojení s významem slova prototyp lze vyjádření chápat jako návrh konceptu, prototypu výrobku v digitálním (virtuálním) prostředí.
 
Stejně jako pro, řekněme, administrativní činnost využíváte textové a jiné podobné editory, je možné i pro oblasti průmyslu, např. strojírenství využívat různých počítačových aplikací. Jeden za všechny lze napříč všemi možnými oblastmi vyzdvihnout bezkonkurenčně nejproslulejší nástroj pro počítačovou podporu navrhování a to AutoCAD. Nehledě na jeho různé modifikace, používá produkty na jádře AutoCADu po celém světě přes 6 milionů uživatelů.
 
Autodesk jako přední výrobce softwarového řešení pro různé oblasti, nabízí uživatelům několik různých aplikací spadající do oblasti nesoucí jednotný název Digitální prototypování, resp. řešení pro tvorbu digitálních prototypů. Lze tedy říci, že ve spojení s produkty společnosti Autodesk lze hovořit o Strojírenském řešení jako o Digitálním prototypování. Zjednodušeně lze přiblížit dosud blíže nespecifikovaný termín digitálního prototypování jako možnost používat pro různé fáze vývoje výrobku aplikace z daného „balíku“ aplikací pro tvorbu digitálních prototypů. Lapidárně vyjádřeno mohou uživatelé pro každou fázi virtuálního návrhu prototypu používat počítačové aplikace, které spolu navzájem komunikují a tvořit tak přesný digitální prototyp schopný v jakémkoli čase editace a jeho ověření. Výrazně jsou tak redukovány finance, čas a jiné zdroje na výrobu fyzického prototypu a jeho testování. Návrháři a inženýři tak mohou vyzkoušet velké množství variant návrhu, protože mohou návrhy realizovat mnohem rychleji než s fyzickými prototypy.
 
Ve fázi návrhu designu produktu mohou uživatelé využít aplikace SketchBook, která je kreslícím nástrojem a designérům umožňuje zachytit své myšlenky do digitální podoby. Tyto návrhy se předají dál do AliasStudia, kde na stávajících skicách tvoří plochy vzhledu produktu. Plochy tvořící návrh produktu lze následně využít v aplikaci Inventor, kde může uživatel - konstruktér využít výstupu deginérů pro tvorbu přesného modelu produktu. Je také možné postupovat v opačném pořadí, nejprve navrhnout strojní součásti a sestavy v aplikaci Inventor a následně tato data “obalit“ návrhem designérů. Vedle těchto aplikací je k dispozici jedna z mnoha, spadající do skupiny aplikací pro tvorbu realistických návrhů, či vizualizací, s níž se lze setkat pod názvem Showcase. Tato aplikace umožní uživateli tvořit rendery v reálném čase s nespočetnými možnosti variant modelů a jejich vizualizací.
 
Opustíme-li nástroje pro vizualizace můžeme z dalších zmínit například jeden ze slavné rodiny AutoCADů a to AutoCAD Electrical, který je schopen uživateli poskytnout nástroje elektrifikace zařízení, či navrhovaného produktu, navíc je možné navrhnout elektrické vedení v rámci aplikace Inventor a dále na přesných schématech pokračovat v aplikaci ACAD Electrical.
 
Jelikož již v samotném Inventoru uživatel pracuje s několika formáty souborů, zcela přirozeně očekáváme, že v procesu návrhu celého digitálního prototypu se budeme setkávat s mnohem větším počtem dat a jejich formátů. Pro tyto případy do nástrojů digitálního prototypování řadíme i aplikaci Vault, potažmo ProductStream. Aplikace primárně neslouží pouze k zajištění jakéhosi řádu v datech projektu, ale umožňují propojení týmů výroby, navrhování (konstrukce) s technologiíí a dále s obchodním, marketingovým, popř. finančním oddělením celé společnosti. Samozřejmostí je spolupráce s ERP systémem společnosti.

Rozdíl mezi navrhováním a Digitálním prototypováním

Základní otázka může znít, jaký je zásadní rozdíl mezi digitálním prototypováním a 3D navrhováním? Hlavním předmětem 3D navrhování je zohlednit podobu a vhodnost 3D návrhu a vytvořit přesný model. Tento model je následně využit pro automatickou tvorbu výkresů.
 
Digitální prototypování zahrnuje předešlé aktivity a potřeby a rozšiřuje je dále díky dalším požadavkům. Díky digitálnímu prototypování mají návrháři a inženýři možnost ověřit, jak se, v předchozím 3D navrhování navržené díly, pohybují. Zda nedochází během těchto simulací k selhání a zda, resp. jak spolu jednotlivé součásti mechanismu interagují. Tento způsob přístupu k návrhu prototytu umožňuje nejen zohlednit podobu a vhodnost 3D návrhu modelu a jeho výkresu, navíc dává inženýrům možnost ověřit funkci a chování v simulovaných reálných podmínkách, přičemž všechny informace o těchto návrzích jsou ve vašem PC a nutnost tvorby fyzického prototypu je značně redukována.

Princip digitálního prototypování obrazově

Ukázka jednoho z naskicovaných návrhů stroje na broušení podlah vytvořeného v aplikaci Autodesk SketchBook Pro 2009

Ukázka jednoho z naskicovaných návrhů stroje na broušení podlah vytvořeného v aplikaci Autodesk SketchBook Pro 2009


tn_digitalni_prototypovani_003

Načrtnuté návrhy slouží jako podkladová data pro tvorbu designových návrhů 3D těles v aplikaci Autodesk AliasStudio 2009
 
 
 
Obdobně lze využít návrhy mechanismů a konstrukcí z aplikace Autodesk Inventor a na jejich základě tvořit design produktu s pomocí návrhů skic z SketchBooku.

Obdobně lze využít návrhy mechanismů a konstrukcí z aplikace Autodesk Inventor a na jejich základě tvořit design produktu s pomocí návrhů skic z SketchBooku.
 
 
Importovaná plošná geometrie z AliasStudia do aplikace Autodesk Inventor Professional 2009 ke kompletaci návrhu.

Importovaná plošná geometrie z AliasStudia do aplikace Autodesk Inventor Professional 2009 ke kompletaci návrhu.
 
 
Ukázka ověřovacího procesu mechanismu čistících hlav a tvorby rámové konstrukce kabiny stroje v Inventoru.

Ukázka ověřovacího procesu mechanismu čistících hlav a tvorby rámové konstrukce kabiny stroje v Inventoru.
 
 
Ověření pevnostně deformačního chování součásti manipulačního mechanismu hlavy na základě výsledků dynamické analýzy mechanismu. K účelům ověření virtuálního prototypu posloužili simulační nástroje aplikace Autodesk Inventor Professional.

Ověření pevnostně deformačního chování součásti manipulačního mechanismu hlavy na základě výsledků dynamické analýzy mechanismu. K účelům ověření virtuálního prototypu posloužili simulační nástroje aplikace Autodesk Inventor Professional.
 
 
Kompletní sestava stroje v prostředí Autodesk Inventor.

Kompletní sestava stroje v prostředí Autodesk Inventor.
 

Možný výstup z aplikace Showcase pro tvorbu realtimeových vizualizací na základě návrhových dat.

Možný výstup z aplikace Showcase pro tvorbu realtimeových vizualizací na základě návrhových dat.
 
 
tn_digitalni_prototypovani_017

Výběrem z palet možných variant produktu jsme rychle schopni za využití aplikace Showcase posoudit nejvhodnější variantu a předložit k marketingovým účelům.