ADEON získal prestižní HP Partner Statut GOLD


hp_pp_gold_2009.gifDlouhodobé aktivity společnosti ADEON a její spolupráce s Hewlett - Packard byly v rámci nového HP Preferred Partner Programu oceněny zařazením  společnosti ADEON do prestižní skupiny GOLD. To se promítne do dalšího rozšíření našich dodávek na nejvyšší úrovni a  možnosti  pokrýt široké spektrum dodávek a služeb z portfolia Hewlett - Packard.