AutoCAD Inventor Tooling Suite 2010

Autodesk uvedl k 24.3.2009 na trh novou verzi 2010 programu pro návrh vstřikovacích forem

 

 

S novým produktem Vás mj. seznámíme na našich prezentacích v dubnu a květnu, sledujte náš web.