Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Nové CS podsestavy pro projektování komunikací

Pro uživatele programu Civil 3D 2010 s platným subscription byly dány k dispozici nové silniční podsestavy, které rozšiřují a vylepšují možnosti návrhu dopravních staveb dle českých a slovenských projekčních zvyklostí. Připraveno je řešení:

  • Klopení pláně s automatickým dodržením minimálního příčného sklonu a minimální konstrukční výšky
  • Rozšíření vozovky v obloucích v závislosti na šířce jízdního pruhu a velikosti oblouku
  • Vytváření svahů dle ČSN
  • Automatické vytváření trativodů a rigolů
  • Ohumusování svahů
  • Automatické rozšíření nezpevněné krajnice pro svodidlo

CS podsestavy obsahují vedle dobře zpracované nápovědy i výkres s připravenými vzorovými příčnými řezy v kategoriícjh S6.5, S7.5, S9.5, S11.5, R25.5, D27.5, D33.5

Pokud máte o tyto silniční sestavy zájem, kontaktujte nás.