Aplikace Sewer+ pro projektování potrubních sítí

Na trh byla uvedena novinka - nadstavbové řešení pro Civil 3D 2010, program Sewer+,  který komplexně řeší projektování a správu venkovních potrubních sítí, především kanalizace, vodovodů, plynovodů a elektrických vedení. Aplikace je lokalizována pro české prostředí, zohledňuje české a slovenské projekční zvyklosti, české normy pro popisy a profily, český katalog výrobců a český způsob hydrotechnických výpočtů. Díky aplikaci Sewer+ budete moci snadno vytvořit ve 3D potrubní síť, což vám umožní snadno získávat podélné profily, řezy, výpočty kubatur resp. hydrotechnické výpočty. Pokud máte o tuto aplikaci a její předvedení zájem,kontaktujte nás