Seznamte se s novinkami pro AutoCAD Civil 3D

Zúčastněte se prezentace nových možností využití programu AutoCAD Civil 3D 2010, která se bude konat 26. 11. 2009 od 8.30 hod. v našich prostorách v Ostravě, budově Technoprojektu na Havlíčkově nábřeží 38. Připraveny budou tyto prezentace a informace:

  • 8.30-10.00 hod. , nové silniční podsestavy, které rozšiřují a vylepšují možnosti návrhu dopravních staveb dle českých a slovenských projekčních zvyklostí. Připraveno je řešení klopení pláně s automatickým dodržením minimálního příčného sklonu a minimální konstrukční výšky, rozšíření vozovky v obloucích v závislosti na šířce jízdního pruhu a velikosti oblouku, vytváření svahů dle ČSN, automatické vytváření trativodů a rigolů, ohumusování svahů, automatické rozšíření nezpevněné krajnice pro svodidlo. 

 

  • 10.30-12.00 hod., aplikace Sewer+  která komplexně řeší projektování a správu venkovních potrubních sítí, především kanalizace, vodovodů a  plynovodů.  Aplikace je lokalizována pro české prostředí, zohledňuje české a slovenské projekční zvyklosti, české normy pro popisy a profily, český katalog výrobců a český způsob hydrotechnických výpočtů. Díky aplikaci Sewer+ budete moci snadno vytvořit ve 3D potrubní síť, což vám umožní snadno získávat podélné profily, řezy, výpočty kubatur resp. hydrotechnické výpočty.

Seminář je bezplatný, zájemci o účast se mohou zaregistrovat zde.