AutoCAD 2011 urychluje práci a šetří Vaše peníze

 

Společnost Autodesk zveřejnila výsledky nezávislé studie zkoumající produktivitu aplikace AutoCAD 2011. Studie porovnávala produktivitu verzí AutoCAD 2011 a AutoCAD 2008 u typických návrhových procesů v nejrůznějších odvětvích a dospěla k závěru, že při přechodu z aplikace AutoCAD 2008 na AutoCAD 2011 dosahují uživatelé v průměru 31% zvýšení produktivity. Uživatelé, kteří upgradovali na AutoCAD 2011 a Windows 7 a zároveň si pořídili novou pracovní stanici, dosáhli dokonce 44% nárůstu produktivity.

Výsledky studie jsou zajímavější, než se očekávalo - konečně, o kolik rychleji můžete nakreslit čáru? Při testování bylo vybráno osm návrhů, z nichž většina by typickému uživateli zabrala jednu hodinu, půl dne a až celý dne práce. Vypracování všech osmi návrhů v aplikaci AutoCAD 2008 zabralo 13 hodin a 24 minut, zatímco v aplikaci AutoCAD 2011 trvalo dokončení stejných úkolů 9 hodin a 16 minut. Studie tak potvrzuje výraznou návratnost investice do upgradu na AutoCAD 2011.

productivity

Studie zdokumentovala nárůst výkonnosti v následujících oblastech:

  • 50% nárůst produktivity díky nové funkčnosti v oblasti modelování povrchů, asociativnosti povrchů a materiálů.
  • 40% nárůst produktivity díky použití kót a vazeb jako poznámek.
  • 39% nárůst produktivity díky vylepšeným funkcím šrafování a editace uzlů.
  • 20% nárůst produktivity díky rozhraní pásu karet, nástrojům 3D Gizmos, výběru předmětů, navigaci pomocí 3D nástroje Autodesk ViewCube a možnosti vytvořit povrch protažením obloukové hrany tělesa.

„Nejdražší položkou je pro konstrukční a návrhářské firmy čas. I po 28 letech práce na tomto produktu je záměrem Autodesku neustále přinášet novou a zdokonalenou funkčnost, která pomůže návrhářům a konstruktérům dokončovat projekty rychleji a ve stejné nebo vyšší kvalitě," řekl viceprezident společnosti Autodesk pro AutoCAD a platformní produkty. „Jak tato studie dokázala, AutoCAD 2011 svou rychlostí, výkonem a flexibilitou, jež umožňuje zvýšit úroveň dokumentace a navrhování, naplňuje požadavky na vyšší produktivitu."

Studie AutoCAD 2011 Productivity Study je dostupná na webu www.autocadlt.cz/autocad/produktivita.