Vzdělávejte se pro růst!

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu č.71 pro předkládání projektů v oblasti podpory 1.1. - Adaptibilita. Cílem tohoto nového projektu MPSV je podpora zaměstnavatelů, působících v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP, kteří v této souvislosti potřebují odborně vzdělávat stávající nebo nově přijaté zaměstnance. Projekt je určen pro všechny typy podniků, tj. malé, střední i velké, na celém území ČR (kromě hl.m. Prahy) ve vybraných odvětvích, mezi jinými pro strojírenství, stavebnictví, odpadové hospodářství a další.

 

Poskytované prostředky budou určeny na úhradu vzdělávání zaměstnaců a na krytí mzdových výdajů zaměstanců po dobu jejich vzdělávacích aktivit. Žádosti o finanční podporu v rámci projektu lze podávat od 31.5.2011 prostřednictvím příslušného pracoviště Úřadu práce ČR. Další informace najdete na portálu MPSV zde.

Pokud máte o vzdělávání svých zaměstnanců v rámci této aktivity  zájem, kontaktujte nás.