Setkání architektů a projektantů v pasivní administrativní budově

Fotografie ze setkání v budově Intozy
dsc_0028 dsc_0064 dsc_0068

 


Společnosti ADEON + Autodesk + Obec Architektů Vám děkují za hojnou účast na

Setkání architektů a projektantů v první pasivní administrativní budově - INTOZA Ostrava

  

Společnost ADEON připravila ve spolupráci s Autodeskem a Obcí architektů další setkání projektantů a architektů, tentokrát v první pasivní administrativní budově v České republice, která byla nedávno dostavěna a slavnostně otevřena v Ostravě. Setkání se uskutečnilo 3. listopadu a setkalo s velkým ohlasem, plný sál účastníků toho byl dokladem. Program setkání souzněl s pojmem „udržitelný design", účastníci se mj. seznámili s dostupnými i připravovanými technologiemi a řešeními od Autodesku.
Autorem návrhu budovy je známý architekt Radim Václavík, který přítomné ve svém vystoupení provedl  tvůrčím procesem při návrhu této budovy. Ten obnášel celou řadu alternativ a změn vyvolaných dialogem s investorem a hledáním co nejúspornějšího řešení, a to jak z hlediska nákladů na realizaci domu tak s  ohledem na ekonomiku jeho provozu, energetickou úspornost a soběstačnost. Jedním ze základních požadavků byla také opakovatelnost projektu.  Revit Architecture byl se svojí adaptivitou v tomto procesu prvotního návrhu budovy, navazujících změn a postupného hledání optimálního řešení velmi zdatným pomocníkem. S podporou společnosti ADEON se tak moderní BIM technologie  prosadila prostřednictvím řešení  Revit Architecture coby optimální nástroj.
Investor, společnost INTOZA, tuto budovu využívá coby svoje sídlo a současně jako vzorovou pasivní administrativní budovu, která bude sloužit široké odborné veřejnosti. Jednotlivé prvky stavby byly vybírány s ohledem na optimální poměr ceny a výkonu. Při dílčím rozhodování ze strany architekta i investora byla volena jednoduchá a levná řešení. Cenově náročnější detaily byly navrhovány v přesně stanoveném poměru, aby si stavba udržela ty nejvyšší estetické a kvalitativní parametry. Až asketická vnější forma je vyvážena v interiéru propojením jednotlivých pater kruhovým průhledem - světlovodem, kterým symbolicky prorůstá popínavá zeleň. Společný komunikační prostor na každém patře je oživen napouštěním světla do střední části domu. Uveďme dva z mnoha údajů - dosažený objemový cenový ukazatel je 5.100,- Kč/m3 bez DPH a náklad na m2 užitné plochy je 25.000,-Kč bez DPH. Účastníci setkání se na závěr seznámili se zkušenostmi z výstavby pasivní administrativní budovy, kterou si pak prolezli od strojovny až po střechu. 

Další fotografie ze setkání najdete na Youtube nebo v galerii zde.