Kurz Navrhování pasivních domů

img_9854Veřejnost začíná slyšet na úspory energií a snižování nákladů na provoz budov. Stále se zvyšující zájem o výstavbu pasivních domů se odráží v rostoucí potřebě zkušených  odborníků, kteří mohou uspokojit zájmy svých klientů. Ti však v České republice chybí. Architekti a projektanti, kteří ještě s navrhováním pasivních domů nemají zkušenosti, nebo odborníci ve stavebnictví, kteří si chtějí upevnit roztříštěné informace, tak mají jedinečnou příležitost přihlásit se na 80ti hodinové školení o kompletní problematice navrhování pasivních domů.

Kurz je rozdělen do 4 navazujících modulů, které je možno absolvovat samostatně, celková délka je zmíněných 80 vyučovacích hodin. Kurz obsahuje všechny tematické okruhy, důležité pro záruku kvality stavby a poskytuje užitečné rady od první skici až po finální realizaci projektu pasivního domu. Mezi probírané okruhy patří architektonické a konstrukční řešení, obálka budovy, tepelné mosty, neprůvzdušnost, větrání a vytápění, výpočet energetické náročnosti a optimalizace návrhu pomocí nástroje PHPP, realizace stavby a ekonomika.

V rámci desetidenního kurzu je vhodným způsobem kombinována teorie, cvičení a praktické ukázky s možností exkurze do pasivních domů tak, aby absolventi získali ucelenou představu o problematice pasivních domů. Kurz je akreditován v rámci programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a v rámci celoživotního profesního vzdělávání ČKA. Účastníci získají certifikát Centra pasivního domu o absolvování školení.

Termíny v Ostravě: 14.2. - 17.2.2012, 13.3. - 14.3.2012, 15.3. - 16.3.2012 a 3.5. - 4.5.2012.

Další informace a přihlášení na http://www.pasivnidomy.cz/.