Uživatelské podsestavy pro AutoCAD Civil 3D

Pokud Vám chybí nějaká podsestava do vzorového příčného řezu, nabízíme Vám výrobu takové podsestavy na míru. Pro své zákazníky jsme pro ukázku připravili následující tři podsestavy pro místní komunikace:

  • jednoduchý obrubník
  • obrubník s trativodem
  • obrubník s trativodem a s chodníkem

Podsestavy_1

Veškeré parametry těchto podsestav můžete upravovat běžným způsobem ve vlastnostech jako u standardních podsestav. K podsestavám je zpracovaná nápověda obsahující kódovací diagramy a seznam definovatelných parametrů a jejich výchozí hodnoty.

Podsestavy lze opatřit kódy (pro body, spojnice i tvary) dle požadavků zákazníka, tak aby je bylo možno popsat, kótovat a stylizovat požadovaným způsobem. Do podsestavy lze zahrnout parametr cílení na povrch (pro svahování), cílení šířkové (pro rozšíření, nebo úprava šířky dle zadané linie) a výškové (pro úpravu výšek dle 3D křivky, Nlinie nebo nivelety).

Podsestavy_2

Tyto tři podsestavy jsou Vám k dispozici zdarma v rámci Adeon Civil+ DVD.

Pokud Vám chybí některá další podsestava, stačí nás kontaktovat a zaslat obrázek nebo výkres požadovaného výstupu. Podle potřeby můžete připojit i požadavky na definovatelné parametry a definici kódů.